Norwegian-English translation of amorf

Translation of the word amorf from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

amorf in English

amorf
geologiadjective amorphous
Similar words

 
 

Wiki
Et amorft stoff (fra gresk amorphos,som betyr «uformelig» eller «formløs», altså strukturløs) er et fast stoff der det ikke er noen definert finstruktur på molekylnivå. Disse stoffene savner krystallenes ordnede indre struktur, og viser derfor heller ikke noen regelbundet ytre form. Amorfe stoffer har ikke et fast smeltepunkt, de blir normalt mykere innenfor et smelteintervall og når øvre grense passeres er materialet flytende.

Your last searches