Norwegian-English translation of anklaget

Translation of the word anklaget from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anklaget in English

anklaget
skyld - mannnoun culprit
  skyld - kvinnenoun culprit
  rettsvitenskap - mannnoun defendant, accused
  rettsvitenskap - kvinnenoun defendant, accused
Examples with translation
Tom er anklaget for mord.
Similar words

 
 

More examples
1.(AP) Det irakske utenriksdepartement anklaget tirsdag USA for å gjøre seg skyldig i" hykleri" ved å påstå at Irak har brukt kjemiske våpen i krigen mot Iran.
2.(AP) Det kommunistiske Bulgaria ble idag anklaget for å produsere falsk skotsk whisky.
3.(NTBTT) Nestlederen for den sovjetiske delegasjonen på Stockholmkonferansen, Igor Andropov, anklaget igår Vesten for bevisst å planlegge en atomkrig.
4.(New York Times) Den kubanske regjering har anklaget USA for å ha medvirket til at 14 kubanere ble drept av en bilbombe i Angola i forrige uke.
5.(UPI) Rettssaken mot de seks jugoslaviske opposisjonelle som er anklaget for" fiendtlig virksomhet" for å ha diskutert politikk, ble tirsdag utsatt efter nye krav fra de tiltalte.
6.(UPI) SovjetUnionen anklaget tirsdag formelt USA for å bryte det olympiske charter i forberedelsene til sommerlekene i Los Angeles.
7.Dag Halvorsen ble offentlig anklaget fordi han som akkreditert journalist nektet å dra til Gdansk for å intervjue Lech Walwsa.
8.De virkelige morderne - som man vet hvem er - har ingen interessert seg for, og de er hverken anklaget eller straffet.
9.En kvinnelig kollega anklaget ham for å ha forsøkt å overtale henne til ikke å dra til Gdansk og snakke med Walesa, fordi han er en mann av underordnet betydning som ikke hadde noe å si.
10.Et pinlig renholdsoppdrag er utført, sa Palme triumferende efter møtet, og anklaget Moderaterna og Adelsohn for å la det gå råte i politikken.
11.Jeg trodde at vi skulle bli forfremmet, og ikke anklaget for det vi gjorde.
12.40åringen som ble arrestert ved 11.45tiden torsdag ble idag fremstilt for fengsling anklaget for heleri.
13.ARGENTINAS tidligere president Leopoldo Galtieri ble fredag stilt for retten, anklaget for medvirkning under den såkalte skitne krigen mot landets venstreorienterte.
14.Admiral Ruben Chamorro, mannen som er anklaget for å ha ledet et av Argentinas fryktede turtursentre i 1970årene, er arrestert.
15.Advokat Kjell Holden, forsvarer for den eldste broren, anklaget politiet sterkt for at de ikke hadde vært villige til å høre på familiefarens forklaring på et tidligere tidspunkt.
16.Aksjonene kommer efter at EDS tapte i namsretten, hvor N.A.F. ble anklaget for brudd på boikottloven.
17.Aktivister ble anklaget for å ha motsatt seg" alt som er polsk og sosialistisk", og det ble advart om at demonstranter vil bli spredt av sikkerhetsstyrkene.
18.Alle ble anklaget for å ha tilhørt en forbryterorganisasjon og for narkotikaomsetning.
19.Alle fire er anklaget for å ha planlagt å styrte den sosialistiske regjering med makt.
20.Ambassadørens innlegg var et klart svar til den sovjetiske delegaten som fredag anklaget de vestlige land for å presse utviklingslandene inn i en økonomisk krise, og samtidig krevde at de industrialiserte land til gjengjeld måtte øke sin bistand til ulandene.
21.Andrej Gromyko anklaget i sin tale Washington for å skjule sin" negative reaksjon" til Moskvas forslag om et gjensidig forbud mot romvåpen.
22.Arbeiderpartiet anklaget den høyreorienterte Likudregjeringen for å drive valgkamp med statens penger.
23.Arne Kvalheim (a) anklaget Høyre for å løpe bilistenes ærend, når Lyng" i mangel av politiske argumenter" karakteriserte kjøreavgiften som urimelig og juridisk betenkelig.
24.Astiz er også anklaget for å stå bak bortføringen og forsvinningen av to franske nonner og 10 argentinere.
25.At de 22 ikke ble satt på frifot begrunnet ministeren med at de ikke bare er anklaget for politiske, men også for kriminelle handlinger.
26.Avisen anklaget Jelena Bonner for bare å være opptatt av å flykte til Vesten, om det så måtte være over hennes manns lik.
27.Bare den antatte hovedmannen i gruppen, ekskaptein Grzegorz Piotrowski, virket ganske uanfektet da dommeren - Artur Kuwaja - leste opp hans personalia og de lovparagrafer han er anklaget efter.
28.Bare en måned efter Reagans utspill anklaget utenriksminister George Shultz makthaverne i Damaskus for å forsøke å knuse Gemayels regime og sikre seg kontrollen i Libanon.
29.Begge var anklaget for industrispionasje.
30.Berenstein skal ha blitt dømt til fire år, anklaget for å motsette seg arrestasjon.
Your last searches