Norwegian-English translation of anledning

Translation of the word anledning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anledning in English

anledning
unnskyldenoun occasion [formal], motive
  grunnnoun reason, cause, grounds
Synonyms for anledning
Derived terms of anledning
Examples with translation
Hun tok frem sjampanjeflasken som hun hadde spart til en spesiell anledning.
Tom har ikke fått anledning til å forgifte atmosfæren eller undergrave kjærligheten mellom Maria og hennes nye elsker.
Similar words

 
 

More examples
1.Denne anledning vil gi lutheranere en helt spesiell mulighet i den nåværende internasjonale situasjon", heter det blant annet.
2.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
3.Dette skrev Verdens Gang i 1909 i anledning åpningen av det som idag heter Stabekk Husstellærerhøgskole.
4.Han har heller ikke fått anledning til å samkjøre seg med de andre," hevder forbundspresidenten.
5.Hei !" gir barn en enestående anledning til å fortelle om smått og stort på en naturlig, avslappet måte.
6.Hennes skjønne øyne sto ved denne anledning sløret av hengivelsens tårer", som skrevet sto i tusen tilforlatelige romanbøker fra vår tapte ungdomstid.
7.Hvis De i en to måneders periode overhodet ikke fikk anledning til å se fjernsyn - ville De da savne dette ?
8.I filosofien benytter enkelte situasjonen til å sitere det kjente i uendelige repriser, slik som her i landet Arnfinn BøRygg, som skriver som Adorno, eller som Marcuse, alt efter anledning og behov.
9.I musikken benytter enkelte situasjonen til å sitere det kjente i uendelige repriser, slik som her i landet Trygve Madsen, som skriver som Rachmaninov, eller som Sjostakovitsj, alt efter anledning og behov.
10.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
11.Idretten sultefores," mener avisen, og" har den største sympati for idrettens synsmåter og tror det er en gunstig anledning til å dra igang en debatt om idrettens plass i vårt samfunn.
12.Ifølge et vitne - en 61 år gammel personalsjef, skal den ranstiltalte Lars Nils Bakke ved en anledning ha sagt dette til ham.
13.Jeg har nu været otte Maaneder i Amerika, og har i denne Tid havt Anledning til at erfare Meget, hvorom jeg forgjæves søgte at indhænte Oplysning, førend jeg forlod Norge...
14.Jeg vil derfor gjerne i aften, når jeg gjennom radio og fjernsyn når frem til så mange, enda en gang takke for all vennlig oppmerksomhet i anledning av min 80årsdag.
15.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
16.Naima" er en ren trioinnspilling som gir Walton anledning til å briljere med skildringer av skiftende stemninger, mens både han og Jordan kjører skikkelig rundt med den vanligvis så fredsommelige" Stella by Starlight".
17.Norsk ishockey gjennom 50 år" lyder tittelen på den jubileumsboken VGjournalisten Dag Langholm har skrevet i anledning Norges Ishockeyforbunds 50års jubileum.
18.Politiskolen", som går på Klingenberg, handler om borgermesteren i en større amerikansk by som er utpreget demokratisk, og som dermed beslutter at alle skal ha anledning til å begynne på byens politiskole.
19.The Mystery of the Missing PinceNez" ble skrevet ifjor som bestilling fra Ny Musikk avd. Oslo, og uroppført ved denne anledning.
20.Vi betrakter for vår del Naturvernforbundet somi det store og hele en våken vakthund om sentrale verdier i vårt samfunn", skriver Aftenposten på lederplass 15. juni i anledning av Naturvernforbundets årsmøte.
21.24. mai i anledning av åpningen av De 32.
22.Aftenskolen, AOF og Friundervisningen skal ikke få anledning til å drive førstegangsutdannelse som ledd i voksenopplæringen efter utgangen av inneværende skoleår.
23.Aksjonen gir oss en glimrende anledning til å fokusere på ungdom både her hjemme og i den tredje verden, dessuten å engasjere våre unge til innsats for unge i andre land, sa LNUs leder Arne Dale da neste års innsamling ble presentert for pressen onsdag.
24.Alle har selvfølgelig anledning til å sende saker inn til Idrettsstyret, sier Skaset, som ikke er i stand til å se at det er et tilbakeskritt å erstatte det stive komiteveldet med en ledigere form basert på konsulenter.
25.Alle som har noe mer å fremføre for eller mot utbygging skal få anledning til det, sier Reidar Due.
26.Alle vil få anledning til å treffe ham under en rekke åpne arrangementer, forsikrer han.
27.Bestilling på to brudepar i anledning to gullbryllup har vært blant de morsomste oppgavene jeg har fått.
28.Chile ble tidligere i denne uken betraktet som Norges" ukjente" motstander fordi vi ikke hadde fått anledning til å studere dem i aksjon.
29.Da bevilget vi oss fri i to dager og fikk anledning til å ta noen forfriskende bad, forteller Øistein Vogt, som beskriver årets møte med Hans Hellighet ved audiensen som mer avslappet enn tidligere.
30.De ansatte i Norsk Data fikk anledning til å kjøpe et stort antall aksjer i dataselskapet.
Your last searches