Norwegian-English translation of anrette

Translation of the word anrette from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anrette in English

anrette
forårsake [v] affect, arrange, do, make, cause, prepare, serve
Synonyms for anrette
More examples
1.Derfor må vi anrette stoffet slik at et bredt publikum har glede og nytte av det.
2.Det er fare for at hr. Eiks annonserte aksjon kan anrette enda større skade.
3.Hele hans livsgjernning og hans omfattende forfatterskap vidner om denne evnen til å ta oppi seg impulser og ideer og så anrette dem slik at de passer inn i folkets og kirkens aktuelle situasjoner.
4.Og når det løftes av, strømmer herlige dufter mot en, og maten åpenbarer seg, så lekker som bare en mesterkokk kan anrette den.
5.Det er denne type spioner, personer som drives av ideologiske og politiske motiver, som kan anrette de største skader, og som kan skape forviklinger mellom det regime de arbeider for og de myndigheter som berøres av deres" håndverk".
6.Det er umulig å forutsi hvor en tornado vil ramme, og like umulig å forutsi om eller hvor" trakten" vil nå ned til jorden fra tornadoskyen og anrette ødeleggelser.
7.Forøvrig er det vår jobb å redigere også det innsendte stoff anrette og plassere det som vi finner det riktig og rimelig overfor leserne.
8.Men de kan likevel anrette betydelig skade fordi noe festner seg hos publikum.
9.Men de små og skjulte lekkasjer kan før de oppdages anrette vel så store skader som en heftig oversvømmelse.
Similar words

 
 

anrette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anretteanrettendeanrettet
Indikative
1. Present
jeganretter
duanretter
hananretter
vianretter
dereanretter
deanretter
8. Perfect
jeghar anrettet
duhar anrettet
hanhar anrettet
vihar anrettet
derehar anrettet
dehar anrettet
2. Imperfect
jeganrettet
duanrettet
hananrettet
vianrettet
dereanrettet
deanrettet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anrettet
duhadde anrettet
hanhadde anrettet
vihadde anrettet
derehadde anrettet
dehadde anrettet
4a. Future
jegvil/skal anrette
duvil/skal anrette
hanvil/skal anrette
vivil/skal anrette
derevil/skal anrette
devil/skal anrette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anrettet
duvil/skal ha anrettet
hanvil/skal ha anrettet
vivil/skal ha anrettet
derevil/skal ha anrettet
devil/skal ha anrettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anrette
duville/skulle anrette
hanville/skulle anrette
viville/skulle anrette
dereville/skulle anrette
deville/skulle anrette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anrettet
duville/skulle ha anrettet
hanville/skulle ha anrettet
viville/skulle ha anrettet
dereville/skulle ha anrettet
deville/skulle ha anrettet
Imperative
Affirmative
duanrett
viLa oss anrette
dereanrett
Negative
duikke anrett! (anrett ikke)
dereikke anrett! (anrett ikke)
Your last searches