Norwegian-English translation of anstendig

Translation of the word anstendig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anstendig in English

anstendig
utseendeadjective respectable
  oppførseladjective proper, acceptable, decorous [formal], decent
  oppførselother finely, decently
Synonyms for anstendig
Derived terms of anstendig
Examples with translation
Dumme masser tror Mandela var en anstendig mann.
Similar words

 
 

More examples
1.Dommerne dømte stabilt og konsekvent og kom fra oppgaven på en anstendig måte", var gjennomgangsmelodien hos spillere og trenere som så OLfinalen.
2.Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
3.Kort og godt fordi vi nu synes hun har gått langt over streken for anstendig kritikk av en fagforening.
4.De må mottas på en anstendig og ordentlig måte, sier universitetslektor Gjøtterud til Aftenposten.
5.Jeg elsker ungene så mye at jeg vil slåss for et anstendig liv for alle ungene i landet, forteller hun brudeparet.
6.Men vi har reagert sterkt, for departementet er nå i ferd med å fravike en normal og anstendig anbudsprosedyre, kommenterer han.
7.Selv synes jeg at jeg har gjort et anstendig forsøk.
8.Vi er nødt til å se situasjonen ut fra vår egen økonomi og det vi betrakter som et anstendig lønnsnivå ut fra våre forhold, sier personalsjef Østberg.
9.20 av dem døde riktig nok under oppholdet i rommet, men de øvrige maktet også i vektløs tilstand å bygge en anstendig bikube.
10.Avtalen mellom Kommuneforbundet og Lægeforeningen innebærer altså en noenlunde anstendig og realistisk måte å løse køproblemet på.
11.Den kvinnelige taxisjåføren mente at det nok ville la seg gjøre å få noe sterkere ved å presentere seg som en anstendig tilreisende ved døren til en av byens private klubber - et stykke informasjon som på grunn av reisetretthet ikke ble forsøkt verifisert.
12.Den økonomiske støtten fra Norsk Kulturråd, fylke og kommune hadde antagelig vært tilstrekkelig til at kunsthåndverkerne kunne opprettholde en anstendig levestandard.
13.Derimot gikk Rolling Thunder og Simon Sacc anstendig til et hardt oppgjør om annenplassen - men da var jo Sir Stanley allerede over mål.
14.Dessuten vil ingen anstendig byråkrat noensinne gjennomhulle skriv han har fått kjær.
15.Det ble for slitsomt med daglige treningsøkter i tillegg til å holde en noenlunde anstendig akkord i tømmerskogen.
16.Det er ikke anstendig.
17.Det er liksom ikke anstendig å gå på kafe.
18.Det er viktigere å legge forholdene anstendig til rette for de mange innvandrere vi har enn å sette portene opp for øket innvandring.
19.Det må skapes sikre arbeidsplasser med anstendig lønn for dem, ellers får vi sende materialer og mønstre til uland der det er nok av arbeidsvillige hender.
20.Det skal legges vekt på at trafikkbelastningen i området må holdes på et anstendig nivå.
21.Dette er ikke helt anstendig, og dessuten finner vi det underlig at et privat bankvesen presenterer dette som et felles opplegg i stedet for å la den frie konkurranse rå grunnen.
22.Dyrbekk sier at Høyre ikke har noen anstendig grunn til å motsette seg en slik endring.
23.Enten, nemlig, er et menneske i sin dypeste grunn et anstendig menneske, og et slikt menneske ville aldri - selv ikke en eneste gang - foreta seg en uanstendig handling.
24.Fedre kan spare seg møyen å legge buksene i press under campingmadrassen og ditto ombord i båten, for å se anstendig ut til dans på bryggen.
25.For Hart er det i denne omgang tilstrekkelig å sikre en anstendig annenplass.
26.For Høyre er det ingen anstendig grunn til å motsette seg at så skjer.
27.Foruten nevnte" I Just Called" er det i mine ører bare tittelmelodien" The Woman In Red" som holder anstendig Stevie Wonderstandard.
28.Hadde det ikke vært mer anstendig å melde seg ut ?
29.Han hadde med seg brev med anmodning om en anstendig behandling av samvittighetsfangen Anatolij Stjsjaranskij.
30.Høflig eller vanlig anstendig behøver han jo ikke oppføre seg overfor et sort publikum.
Your last searches