Norwegian-English translation of anstrengt

Translation of the word anstrengt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anstrengt in English

anstrengt
allmenn? constrained
Synonyms for anstrengt
Similar words

 
 

More examples
1.Barn idag er preget av samfunnet utenfor, som også er mer anstrengt.
2.Derfor vil vi efter nærmere vurdering imøtekomme dem som har høye boutgifter og en anstrengt økonomi, men jeg presiserer at det ikke er noen automatikk i dette.
3.Det er klart at konkurransen mellom Elkem og Norsk Jernverk er et økende problem så lenge markedet er så anstrengt som nå.
4.Får jeg snakke med deg i enerom, Carl, sa hun anstrengt.
5.Norske impresarier har nok anstrengt seg for lite for seriøse norske musikere gjennom årene, sier direktør Terje StrømOlsen i Norsk Konsertdireksjon til Aftenposten.
6.Adm. dir. Alf Fløysland understreker imidlertid overfor Aftenposten at selskapets økonomi fortsatt er meget anstrengt og at det gode resultatet ifjor også skyldes ekstraordinære tiltak.
7.Allerede før årsskiftet kan det bli aktuelt å gi direkte økonomisk støtte til - eller utvide lånerammen for større bykommuner og fylker som strir med anstrengt økonomi, opplyser kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal til Stavanger Aftenblad.
8.Andre kamper vil det nok ikke bli mulig å presse inn i et fra før anstrengt program.
9.Anstrengt økonomi i Forsvaret har nå ledet til moderniseringsplanen for ubåter som man i Sjøforsvaret nå er opptatt av å få realisert.
10.Anstrengt økonomi i en tid med skjerpet konkurranse og stigende dollarkurser (særlig utslagsgivende for farvebånd til IBMmaskinen) kunne jeg lett dokumentere.
11.At man nå slipper enda et år uten gjensidig overenskomst, vil bety et mindre anstrengt forhold mellom Staten og norsk fiskerinæring, mener han.
12.Avisens økonomi er meget anstrengt.
13.Bare ikke økonomien hadde vært så anstrengt, ville vi nok arrangert flere slike kurs.
14.Begrunnelsen var visst at det helt ville ta knekken på et allerede anstrengt trygdebudsjett.
15.Belonogov uttrykte ved ankomsten til Egypt optimisme når det gjaldt utviklingen av de egyptisksovjetiske forbindelsene, som har vært svært anstrengt efter at tidligere president Anwar Sadat utviste omkring 17 000 sovjetiske militærrådgivere fra landet i 1972.
16.Bemanningssituasjonen er nå allerede så anstrengt, ifølge finansrådmannen, at deler av virksomheten til baneselskapene ikke kan opprettholdes hvis førtidspensjoneringen får et visst omfang.
17.Byens økonomi har i lang tid vært meget anstrengt fordi skattegrunnlaget svekkes av utflytting av såvel bedrifter som gode skatteydere, samtidig som et økende antall eldre har behov for pleie og hjelp.
18.Den korte, sterkt erotiske tegnefilmen ble av retten ansett som altfor utuktig til utleie, men videoforhandleren som var tiltalt i saken, ble likevel frifunnet fordi retten mente at han hadde anstrengt seg for å holde utleiehyllene sine rene for ulovlig film.
19.Den navngitte salgsrepresentanten har vært umulig å finne, selv om politiet har anstrengt seg for å oppspore ham.
20.Den omstendighet at man har anstrengt seg for å finne frem til hva som samler i stedet for å konsentrere seg om å lete efter stridspunkter - er i seg selv verdifullt og et gode.
21.Denne debatt tar utgangspunkt i nye situasjoner som lengre levealder, mindre husstander, færre barn, øket yrkesaktivitet blant kvinner og anstrengt kommunal økonomi.
22.Denneche minner om at økonomien er noe anstrengt.
23.Derimot har skolene en anstrengt økonomi, og de får heller ikke adgang til å trekke momsen fra i sine budsjetter.
24.Det allerede spente forholdet mellom den katolske kirke i Nicaragua og det venstreorienterte sandinistregimet er blitt ytterligere anstrengt efter utvisningen av ti utenlandske prester.
25.Det burde ikke være vanskelig å tenke seg hva dette vil kunne resultere i blant f.eks. arbeidstakere med stor gjeld og anstrengt økonomi.
26.Det er grunn til å regne med at dette vil bli en streng protestnote som vil føre til at forholdet mellom Norge og SovjetUnionen kan bli meget anstrengt.
27.Det er i alle fall grunn til å regne med at Norge vil komme med en meget streng protestnote, en note som ventelig vil føre til at forholdet mellom Norge og SovjetUnionen vil bli meget anstrengt.
28.Det er imidlertid klart at alkoholisme, narkomani, store psykiske problemer, nært forhold til personer fra land med andre samfunnssystemer eller for eksempel en økonomi som er så anstrengt at den kan friste til utroskap, vil spille inn.
29.Det er viktig å få frem, for her har NSB virkelig anstrengt seg, mener Halvorsen, som forteller at prosjektet er fulgt opp med støymålinger.
30.Det skulle være vel kjent at Oslo kommunes økonomi for tiden er anstrengt, og kommunens økonomiske situasjon gngår også A / S Oslo Sporveier.
Your last searches