Norwegian-English translation of antenning

Translation of the word antenning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antenning in English

antenning
allmenn? Ignition
Similar words

 
 

More examples
1.Vi håper det i tiden fremover kan bli et godt samarbeid mellom myndigheter og bransjen slik at vi i så stor grad som mulig kan redusere antallet og omfanget av de brannulykker som skyldes antenning av tekstiler.
2.Det var lenge fare for antenning av brennstofftankene til varmeanlegget i bygget, men ved hjelp av nedkjøling klarte man også å unngå dette.
Your last searches