Norwegian-English translation of antydningsvis

Translation of the word antydningsvis from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

antydningsvis in English

antydningsvis
allmenn? hint respectively
Synonyms for antydningsvis
Similar words

 
 

More examples
1.Blant de 127 utvalgte polske bidrag - av de 509 som opprinnelig var sendt inn - er det ingen som antydningsvis minner om fagforbundets velkjente symboler, som ikke minst fikk sitt gjennomslag gjennom plakatene.
2.Deccasystemet bør nedlegges når det ikke lenger kan holdes i drift på grunn av utstyrets tekniske tilstand, antydningsvis om 1012 år.
3.Derefter skal det gjennomføres en nytegning hvor fire gamle aksjer gir rett til å kjøpe en ny aksje for antydningsvis 40 kroner.
4.Mer og mindre forløst kommer nå disse motsetninger til uttrykk på to minneutstillinger - en stor, sammensatt og antydningsvis retrospektiv mønstring i hele første etasje i Kunstnernes Hus - og en tegneutstilling i Galleri Tanum.
5.Og for denne glede, antyder Synnes, skal samfunnet betale, antydningsvis, over de offentlige budsjetter.
6.Samtidig foreslås bunnfradraget øket kraftig, antydningsvis til 275 000 1983kroner - og at også dette fradraget skal økes i takt med prisstigningen.
7.Vil nye, teknologisk avanserte våpensystemer, som USA nå antydningsvis satser på å utvikle, kunne redusere vår avhengighet av kjernevåpen ?
8.Antydningsvis vil anlegg av storflyplass i Hurum andra til rundt 15 milliarder, det mangedobbelte av Norges nasjonalbudsjett i de første efterkrigsår !
9.Byretten mener at sykehuset må bli å frifinne, og det er nå på det rene at det vil bli rettet et erstaningssøksmål på antydningsvis en million kroner mot forsikringsselskapet som hadde forsikringen på bilen, melder Fremtiden.
10.Eric Stewart har selv skrevet et par sanger, og det er bare" I Wont Be Leaving You" som antydningsvis lever opp til ryktet om Stewart som en god popkomponist.
11.Men vi måtte ty til såvidt drastiske midler som antydningsvis å forlate lokalet før vår servitør oppfattet" signalet".
Your last searches