Norwegian-English translation of apogeum

Translation of the word apogeum from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

apogeum in English

apogeum
astronominoun apogee
Similar words

 
 

Wiki
Apogeum er det punktet hvor et objekt i en eliptisk bane rundt et annet er lengst fra det himmellegemet som oppfattes å være i ro. Underforstått Jorden når ordet Apogeum brukes. Aphelion betegner tilsvarende punkt i bane rundt solen og Apoapsis som det generelle begrepet.

Your last searches