Norwegian-English translation of arbeidsfør

Translation of the word arbeidsfør from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsfør in English

arbeidsfør
allmenn? intensifying
Synonyms for arbeidsfør
Similar words

 
 

More examples
1.De aksepterer stort sett dårligere betalt arbeide for å ha mere tid til å ta seg av familien, heter det i rapporten, som er basert på undersøkelser blant 5588 kvinner i" arbeidsfør" alder og ca. 800 av deres ektemenn.
2.I Finland og Norge tilsvarer dødeligheten av hjertekarsykdom blant folk i arbeidsfør alder et totalhavari med en jumbojet omtrent en gang i måneden.
3.Samtidig har de vestlige land hatt en kraftig økning i antallet personer i arbeidsfør alder som følge av en" babyboom" i 60årene.
4.Situasjonen blir ikke prekær så lenge hun er arbeidsfør.
5.DET er en meningsløshet at frisk og arbeidsfør ungdom går arbeidsledig, mens mange bedrifter forgjeves søker å fylle stillinger som de samme ungdommer ikke er kvalifisert for.
6.Den bærer på sine hjul 40 000 mennesker - hver annen voksen, arbeidsfør mann i Gazastripen.
7.Plate og sveisearbeideren fikk tidligere denne måned arbeidstillatelse i Norge, men helsetilstanden er såpass dårlig at han ikke regner seg som arbeidsfør.
8.På andre områder vil vi sikre alle forsvarlige livsmuligheter, men basert på at hver enkelt frisk og arbeidsfør borger selv har gjort sitt beste for å livnære seg ved egen arbeidsinnsats.
9.På en bestemt dag hver måned registreres ledige, og for å bli tatt med må man være arbeidsfør, uten arbeidsinntekt og ha meldt seg på arbeidsformidlingen.
Your last searches