Norwegian-English translation of arbeidsfri

Translation of the word arbeidsfri from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsfri in English

arbeidsfri
pengeradjective unearned
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir ikke tid til mye søvn, men vi forsøker å holde helgene arbeidsfri.
Your last searches