Norwegian-English translation of arbeidsløs

Translation of the word arbeidsløs from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsløs in English

arbeidsløs
allmennadjective jobless
  jobbadjective idle, unemployed
Derived terms of arbeidsløs
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidsløs - organiser deg !
2.En arbeidsløs person er ikke et fritt menneske.
3.De siste par år har vi sett en bevegelse i norske lokalsamfunn, der man møtes over grenser for offentlig og privat virksomhet, for å sikre sin fremtid, dempe virkninger av bedriftsnedleggelse, få i gang tiltak for arbeidsløs ungdom, sier hun.
4.Er det ikke slik at ringene vil bli brukt til sikkerhetsnett for arbeidsløs ungdom, spør laget.
5.Halden kommune har vist at man kan kombinere sysselsettingstilskudd med opplæring for arbeidsløs ungdom.
6.Jeg gikk arbeidsløs i åtte måneder før jeg kunne åpne mitt eget gullsmedverksted her på Grünerløkken.
7.Men vi har håp, og Maradona har allerede betydd en forandring, sier en 32åring, som har vært arbeidsløs i mange år.
8.Og ble arbeidsløs og begynte i barnehave ?
9.På mange måter fungerer universitetet som en oppbevaringsanstalt for arbeidsløs ungdom.
10.Som arbeidsløs havner men nederst på den sosiale skala.
11.Økende køer av arbeidsløs ungdom.
12.17årige Stefan Jonsson blir ihvertfall ikke arbeidsløs.
13.Arbeidsløs boms i London.
14.Arbeidsløs og hvileløs går så denne kraftfylte mann i sin beste alder rundt og overlates til å bli kjent med familien.
15.Arbeidsløs ungdom fra disse kommunene er invitert til å delta i de aktivitene som nå er etablert i villaen, som er stilt til disposisjon av Borregaard.
16.Arbeidsløsheten blant ungdom gjør at mange ønsker seg ut i Forsvaret fremfor å gå arbeidsløs.
17.Arnevåg greide på egenhånd å lage litt trøbbel for Hamkamforsvaret, men Tore Antonsen i gjestenes mål ble stort sett gående arbeidsløs.
18.Av de over 20 prosjektene er det mange som fortjener omtale, men han viser blant annet til ett prosjekt som gir arbeide og opplæring til arbeidsløs ungdom.
19.Birgitte Grimstad, som selv presenterer seg som kulturarbeider, høyrehjerne og temmelig arbeidsløs, har sett seg lei på Statens nedvurdering av kulturarbeidere.
20.Bjørn Melleby er arbeidsleder for gruppen av arbeidsløs ungdom som for tiden setter istand ungdommens egen scene - det gamle varieteteatret" Afrika" på Torshov.
21.Cafe Lux skal benytte arbeidsløs ungdom både til etablering og drift av kafeen / restauranten.
22.Da unntakstilstanden ble innført i Polen for snart tre år siden, ble den 46 år gamel Gieraltowski arbeidsløs.
23.De har barn og en arbeidsløs mann, og steller sitt hjem før de går på byen og prostituerer seg.
24.De mest pessimistiske tallene forteller også at hver tredje lærer vil være arbeidsløs ved århundreskiftet.
25.De statistiske metoder og kriteriene for beskjeftiget / arbeidsløs varierer noe fra land til land.
26.Den 7. mars ble elleveåringen Olivier innlagt på sykehus for blodkreft, 16. mai ble faren arbeidsløs da gassverket han arbeidet ved måtte innskrenke, og 19. mai deserterte eldstesønnen Thierry mens han gjorde militærtjeneste i marinen og forsvant sporløst.
27.Den ene, en 20 år gammel arbeidsløs mann, er siktet for å ha slått en politimann med slåsshanske ved pågripelsen utenfor Stortinget.
28.Den gruppen som har det vanskeligst, er barnefamiliene, men arbeidsløs ungdom er også utsatt.
29.Det britiske Central Independent Television vant Italiaprisen i dramaklassen for" Made in Britain" - en realistisk og dels sjokkerende fortelling om Trevor, en 16åring, arbeidsløs skinhead som kommer på kant med samfunnet.
30.Det er imidlertid riktig som studiekonsulent Ballestad sier, at det er for dårlig informasjon om realfagstudiet (som neppe er noe egnet oppbevaringssted for arbeidsløs ungdom) i den videregående skole.
Your last searches