Norwegian-English translation of arbeidsløshet

Translation of the word arbeidsløshet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsløshet in English

arbeidsløshet
jobbnoun unemployment
Derived terms of arbeidsløshet
Similar words

 
 

More examples
1.Hvem eller hva av følgende mener De har størst skyld i dagens arbeidsløshet ?
2.Høyre mot arbeidsløshet.
3.Når vil f.eks. Lars Skytøen og andre fremtredende LOtopper være villig til å ta sin del av ansvaret for dagens arbeidsløshet og ikke bare ensidig, demagogisk skylde på regjeringen ?
4.Også straffanger og de som sitter i konsentrasjonsleirer er trygge mot sult, nød og arbeidsløshet", sa Bohman.
5.Snekkeren", som handlet om skilsmisse og arbeidsløshet, var svært aktuelt.
6.Så lenge de grunnleggende økonomiske problemer ikke er løst, er det grunn til å frykte fortsatt arbeidsløshet.
7.Vil øket bruk av elektrisitet lede til øket arbeidsløshet ?
8.Alternativet for mange av våre elever er arbeidsløshet.
9.De siste år har Sverige opplevd de sosiale følger av utviklingen med arbeidsløshet og uro for fremtiden.
10.De var selv vitne til det første statsbesøk en fransk president avla på norsk jord, med president Fallieres besøk i 1908, men siden den gang har våre land gjennomgått en periode med krigsår, depresjon, arbeidsløshet og usikkerhet.
11.Den store interesse skyldes slett ikke bare god betaling og arbeidsløshet.
12.Den type politikk som var ført til da, med inflasjon og synkende konkurranseevne, la grunnlag for arbeidsløshet.
13.Det er arbeidskraftens pris som må justeres hvis vi skal redusere en arbeidsløshet som feilaktig antas å skyldes teknologiske fremskritt.
14.Distriktet har stor arbeidsløshet, og vi har selvfølgelig kunnet utnytte støtteordninger for etablering i utkantstrøk.
15.Er det høy arbeidsløshet blant ungdommen i Japan ?
16.Man diskuterer på ramme alvor om vi går inn i en periode hvor arbeidsløshet nødvendigvis vil være et varig problem, men her er jeg av en helt annen oppfatning, legger Rødland til.
17.Men som en siste utvei kan vi godta lønnsnedslag, hvis alternativet er arbeidsløshet, sier Johnsen.
18.Men vi hadde ærlig talt trodd at med den arbeidsløshet vi har, så ville flere ha søkt seg til vårt yrke.
19.Min fortolkning av det foreliggende tallmateriale er at Danmark vil få oppleve en nedgang i arbeidsløshet og en økning i produksjon som vi ikke hadde lov til å tro på selv for kort tid siden, sier statsministeren, seks dager før folketingsvalget.
20.Noen fare for arbeidsløshet i skatteetaten vil dette ikke føre til, fortsatte Ovesen.
21.Når 20 millioner landsmenn er i ferd med å gå til grunne i analfabetisme, arbeidsløshet og sult, er det ikke mye nytte i å gå i tog og rope politiske slagord.
22.Sverige har nå muligheten til å ta et avgjørende steg på veien ut av den økonomiske krisen, bort fra arbeidsløshet og stagnasjon.
23.Under depresejonen med massiv arbeidsløshet delte mange jøder den oppfatning at en omfattende innvandring til USA ville forverre situasjonen ytterligere.
24.Ved å legge vekt på økonomisk styring og ta opp løsningen av konkrete oppgaver som arbeidsløshet, miljøspørsmål, velferdspolitiske oppgaver og freds og nedrustningsarbeide, vil EFsamarbeidet kunne gi viktige bidrag til å løse VestEuropas problemer, sier gruppen.
25.Vi har en meget streng praksis når vi mottar rapporter om at personer har mottatt dagpenger for arbeidsløshet samtidig som de har jobb i det skjulte.
26.Vi vil selvsagt ikke kunne kaste tusenvis av offentlig ansatte ut i arbeidsløshet.
27.Å bruke sysselsettingsargument til å gå inn for vassdragsutbygging er det samme som å gå inn for å rive Nidarosdomen fordi det er arbeidsløshet i nedrivningsbransjen, sa Ness.
28.Å bruke sysselssttingsargumentet til å gå inn for vassdragsutbygging er det samme som å gå inn for å rive Nidarosdomen fordi det er arbeidsløshet i nedrivningsbransjen, sa Ness.
29.1012åringene er redde for både arbeidsløshet og atomkrig, sa hun.
30.30 000), men likefullt ligger den absolutte arbeidsløshet på et rekordnivå med 2,5 millioner som ikke finner arbeide - eller 10,2 prosent.
Your last searches