Norwegian-English translation of arbeidsløshetsperiode

Translation of the word arbeidsløshetsperiode from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsløshetsperiode in English

arbeidsløshetsperiode
jobbnoun lay-off

 
 

More examples
1.I begynnelsen av en arbeidsløshetsperiode, eller allerede med vissheten om en forestående avskjedigelse, er ofte reaksjoner som sjokk, sinne og forskjellige psykiske og fysiske symptomer fremtredende.
Your last searches