Norwegian-English translation of arbeidsledighet

Translation of the word arbeidsledighet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsledighet in English

arbeidsledighet
allmennnoun unemployment
Derived terms of arbeidsledighet
Similar words

 
 

Wiki
Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeidsmarkedet. Arbeidsledighet innebærer også at mennesker som faktisk ønsker å arbeide, ikke kan arbeide med det de er kvalifisert til.

More examples
1.Den politikk som dagens regjering fører når det gjelder arbeidsledighet og den sosiale trygghet, går på tvers av hovedsynspunkter i Venstres politikk.
2.Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
3.Med dagens høye arbeidsledighet vil neppe en etterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger.
4.Og her går vi ut fra at Regjeringen nå følger opp, slik at den gunstige utvikling som kan spores i februartallene kan videreføres og legge grunnlaget for vesentlig lavere arbeidsledighet om et år.
5.På kort sikt, med dagens høye arbeidsledighet, vil neppe en efterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger og en for svak utenriksøkonomi.
6.Samfunnet er like nær til å bære følgene av slike tragiske følger av arbeidsledighet som den enkelte arbeidsledige.
7.Skal det () vær mulig å grunnfeste og utbygge vårt økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske demokrati, er det uomgjengelig nødvendig å hindre arbeidsledighet i en kommende depresjonsperiode.
8.Vi har nå en arbeidsledighet på omkring 80 000.
9.(IPS / Mario Lubetkin) En knugende utenlandsgjeld, 70 prosent årlig inflasjon og omfattende arbeidsledighet.
10.Arbeiderpartiet vil ikke slå seg til ro med så høy arbeidsledighet som vi har nå.
11.Arbeiderpartiets budsjettalternativ vil gi øket arbeidsledighet generelt, sier finansminister Rolf Presthus, selv om han mener at budsjettet kan gi øket sysselsetting i det offentlige.
12.Arbeidsledighet ?
13.Arbeidsledighet er et spørsmål om politikk.
14.Arbeidsledighet er et uløselig problem i den forstand at bare mer effektivt og konkurransepreget industri kan sikre varige arbeidsplasser, fremholdt hun.
15.Arbeidsledighet er uakseptabelt for den enkelte og for samfunnet, både menneskelig og økonomisk.
16.At det ikke skjer en økning i det private forbruk, er også en forutsetning for å få til økte investeringer i industrien og dermed redusert arbeidsledighet, understreker Alstadheim.
17.Det er helt unødvendig med dagens høye arbeidsledighet.
18.Det er ikke lett å motivere til rasjonalisering i en tid med stor arbeidsledighet.
19.Det er usikre parforhold, mangel på utdannelse eller arbeidsledighet som oftest får kvinner til å velge abort, sier Skjeldestad.
20.Det jeg her i grove trekk har trukket frem, mener jeg er en klar anvisning på hvordan man ved hjelp av omfordeling av bevilgninger kan redusere og kanskje få bort arbeidsledighet gjennom nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter.
21.Det var vel lærerorganisasjonene som gikk sterkt ut av frykt for arbeidsledighet.
22.Dette henger sammen med den stigende arbeidsledighet blant ungdom, forteller Arne Krokan.
23.En av grunnene til det økonomiske uføret er den økende arbeidsledighet i fylket vårt, og dermed tapte skatteinntekter, mener sykehussjefen.
24.En del av forklaringen på den store, skjulte arbeidsledighet er at ungdom som ikke har hatt arbeide tidligere, må registrere seg fire ganger på arbeidskontoret før de blir med i statistikken over arbeidsløse, sier Haaland.
25.Enhver bedrift kan spekulere i å presse politikerne med slike argumenter i tider med arbeidsledighet.
26.For mange av bedriftslederne i Oslo og Akershus virker det nesten latterlig når mange av regionens politikere så ensidig er opptatt av påstått stor arbeidsledighet i Osloområdet.
27.For å kunne sikre de eksisterende arbeidsplassene på Mongstad i fremtiden, og tilføre en region med stor arbeidsledighet nye og interessante arbeidsplasser, er det viktig at prosjektene kan komme i gang med det første.
28.Frykter dere ikke at færre oppdrag for den militære industri bare vil føre til større arbeidsledighet ?
29.Halden har en registrert arbeidsledighet på 9.5 prosent.
30.I Oslo er den skjulte arbeidsledighet blant ungdom enda større enn i Follokommunene, hevder konsulent Thomas Haaland på Ungdomskontoret overfor Aftenposten.
Your last searches