Norwegian-English translation of arbeidsliv

Translation of the word arbeidsliv from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeidsliv in English

arbeidsliv
allmenn? Employment
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets praksis gir grunn til å spørre hvor dypt omsorgen for byens arbeidsliv stikker".
2.Kvinner i samvær og samhandling" er tittelen på kvinnekurset som Nansenskolen på Lillehammer inviterer til fra 7. til 12. mai. Fellesskap mellom kvinner i arbeidsliv, organisasjoner, lokalsamfunn og privatliv har særlig opptatt kvinneforskere i de senere år.
3.1970årene har gitt oss familietyper med nye tilpasninger til ekteskap og arbeidsliv.
4.Det har vært en tendens til" tilstopping" i de vernede bedrifter, det vil si at antallet arbeidstagere som går over i vanlig arbeidsliv har sunket fra 15 prosent i 1976 til 5,5 prosent ifjor.
5.Handlingsprogrammet er en gylden anledning til å utvikle et konkret samarbeide mellom skole og arbeidsliv, fremholdt Kjell Magne Bondevik.
6.Men samarbeidsordninger mellom skole og arbeidsliv har vist seg å virke svært bra.
7.Målet er å gjøre Huseby til et ressurssenter for bruk av EDB i både skole og arbeidsliv.
8.Vi må ikke oppføre oss slik idag at landets vekstevne og vårt arbeidsliv blir ødelagt imorgen.
9.Vi må settes i stand til å ivareta vårt spesiale, sier rektorene, som roper ut om dette i budsjettene hvert år, på bakgrunn av dokumentert egenbehov og tilskyndet av forhold og utvikling i arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv, nasjonalt og internasjonalt.
10.Vi trenger et mer variert arbeidsliv for ungdommen, sier fylkesrådmann Kurt Mosbakk.
11.Adferdsavvik er gjerne et symptom på dypere vanskeligheter og konflikter eleven har av personlig art, av mellommenneskelig art og mellom eleven og ulike typer samfunnsinstitusjoner som skole, arbeidsliv og rettsvesen.
12.Antall meldinger om alvorlige løsemiddelskader i norsk arbeidsliv er i 1984 det tredobbelte av fjorårets, viser en fersk statistikk fra Arbeidstilsynet.
13.At kiropraktorene har fått mennesker til å kaste krykkene, hjulpet sine pasienter tilbake til normalt arbeidsliv synes ikke å telle i denne sammenheng.
14.Barn, foreldre, arbeidsliv og samfunn, alle er egentlig involvert når det gjelder barnehavene og barns muligheter for sosial trening på et tidlig stadium og oppvekst under trygge kår.
15.Bedre ressursutnyttelse er også, som det sies i meldingen, øket samarbeide mellom skole og arbeidsliv, hvor man trekker veksler på hverandres kapasitet.
16.Bestemmelser som kanskje i tidligere tider hadde liten rekkevidde fordi åremål simpelthen var sjeldne foreteelser i praksis, og som derfor sies å ha sovet sin velfortjente tornerosesøvn i mange år, men som idag - hvis den efterleves kan få positive konsekvenser for hele vårt arbeidsliv.
17.Bjørkvold på sin side var mest opptatt av at ikke vår evne til undring blir redusert på grunn av de omfattende endringer som finner sted både i arbeidsliv og fritid.
18.De ansatte på Saulo A / S betrakter ikke aksjeovertagelsen som noe eksperiment innen norsk arbeidsliv.
19.De er fornøyd av å se læreren foran tavlen ; ofte renspikkede teoretikere uten den minste praktiske erfaring fra det arbeidsliv de skal forberede elevene på å møte efterpå.
20.De som nå nærmer seg de 65 år, har bidratt vesentlig gjennom et ofte slitsomt arbeidsliv, til de sosiale goder vi idag oppebærer.
21.De to motpolene i norsk arbeidsliv mente at det var lettere å være enige i utlandet, og de hadde faktisk spist middag sammen flere ganger under et opphold i FN.
22.Den har vakt oppmerksomhet ikke minst de siste dager efterat den har ledet til de styggeste voldsscener i britisk arbeidsliv i manns minne, der også grubearbeiderforbundets leder Arthur Scargill hørte med til de skadede.
23.Den siste av Luftmannakrobatene og trolig den eneste norske kvinne som har trukket seg tilbake som pensjonist efter et helt arbeidsliv i sirkusmanesjen.
24.Derfor kan en organisert import av teknologi og kunnskap være en viktig del av den internasjonaliseringsprosess som norsk arbeidsliv må gjennomgå.
25.Det andre tiltak bør være tilskudd til arbeidstilvenning, det vil si tilbakeføring til vanlig arbeidsliv.
26.Det dreier seg også om at norsk idretts ledelse tar ansvar for å hjelpe utøveren med dens forhold til skole og arbeidsliv.
27.Det er dermed grunn til å tro at hele vår demokratiske styringsordning vil bli påvirket av den plass og utforming den nye informasjonsteknologien vil få i hjem, skole og arbeidsliv.
28.Det er enighet om å trappe ned ordningen, men de to gigantene i norsk arbeidsliv har omtrent stikk motsatt syn på hvordan ordningen skal nedtrappes.
29.Det er for liten overgang fra vernede bedrifter til det vanlige arbeidsliv, mener kommunalministerens personlige sekretær Kjell Wickstrand.
30.Det er fortsatt et økende antall personer som ønsker arbeide, men som ikke finner plass i det ordinære arbeidsliv.
Your last searches