Norwegian-English translation of armod

Translation of the word armod from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

armod in English

armod
allmennnoun poverty
  fattigdomnoun distress, misery, destitution, poverty, indigence, pennilessness, neediness
Synonyms for armod
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir pekt på" en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod" og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
2.Bildet de tegner av den kommunale armod er nedslående.
3.Det er armod i hver gård og ingen synes de har noe å dele.
4.Det er en beretning om livsmot og livskvalitet, om sult og savn og armod, men også glede og samhørighet.
5.Et bevis på at myten om at god kunst skapes best i armod, er noe tull, sier Opstad.
6.Jeg hadde vært på biblioteket og skrevet ned alt om Jonssons traurige oppvekst i armod, og kunne diktene utenat.
7.Kommunenes dårlige økonomi har mange steder ført til den reneste armod også i skoleverket.
8.Mange vil kalle det smålig misunnelse like overfor gründerne, de som løftet nasjonen fra grå armod og latskap til velstand og industri.
9.Men når minusvariantene på Marienlyst tillike ikke unnser seg for å smøre slikt oppgulp utover våre TVskjermer midt under feiringen av en religiøs høytid, avslører det kanskje klarere enn noe annet at den åndelige armod i Harald Tusbergs departement ikke ligger tilbake for den pekuniære.
10.Slavisk etteraping av storbyens armod helt ned til minste detalj.
11.Straffepoeng, brøler den hårløse Holberg i sin liggende armod.
12.Det bildet Filharmonien viser av Norge ved å reise med den typen repertoar, er en kulturell armod vi ikke er tjent med.
13.Det bærer ikke mot jul i armod for den norske gjennomsnittsfamilie.
14.Det er derimot all grunn til å tro dem på deres ord om at de enten er fordrevet fra sine hjemland på grunn av ren armod eller fordi de er kommet i opposisjon til et politisk regime.
15.Feminiseringen av fattigdommen, kaller Sissel Rønbeck den offentlige armod.
16.Fra gudestatus og keisermakt i Qvamaimperiet styrtet Niels Klim tilbake i armod og avmakt i Bergen.
17.Mange solidariserte seg med den globale armod, og derfor er den nyrike norske sjølvgodskapen også litt mindre motbydeleg enn han kunne vore.
18.Men risikoen for å spare oss til åndelig armod burde, slik riksbibliotekaren nylig har påpekt, tilsi stor forsiktighet med sparekniven i denne sektor.
19.Norsk armod har gjennom tidene bevart flere kulturminner enn våre samlede nasjonale tiltak.
20.Sorg, fortvilelse, lede og armod preget min tilstand under avhørene de første uker på Oslo politikammer, het det i brevet.
21.Stort sett duftet det av alt annet ennn honning, - av armod, ønsker, lyster, begjær, - vesentlig hos moren Helen.
Your last searches