Norwegian-English translation of arne

 
 

More examples
1.Arne", 19, skal tilbringe sin første julekveld bak lås og lukke.
2.Arne Treholt ble ved kjennelse av 31. oktober 1984 i Oslo forhørsrett fengslet frem til fredag 28. desember 1984.
3.Bestseller" er den ironiske titel på Arne Hestenes nye bok, som utkommer idag.
4.Bildene av Arne Treholt med KGBagenter i Wien ble tatt utenfor Hilton hotel av norske og britiske efterretningsfolk.
5.Boligminister" Arne Rettedal fastslår at mange mennesker kan bli ruinert om boligskatten skjerpes så kraftig som Skattekommisjonen legger opp til.
6.Botta" Skaares brukne tå gjorde efterhvert så vondt at Arne Bergseng måtte hjelpe ham av banen.
7.Cabarevyen", som er bygget over Arne Svendsens tekster, har vært spilt 40 ganger for fulle hus, og søndag er siste forestillingsdag.
8.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
9.Dem" ovenfor er hurtigløpsseksjonen i Skøyteforbundet som utelot Kai Arne i første pulje av OLfarere.
10.Denne variant av et skriftsted har, skal man tro sosialantropologen professor Arne Martin Klausen, vært tankegangen bak mye av vestlig utviklingshjelp, fordi man har betraktet utviklingslandenes kultur som akterutseilt i forhold til den vestlige.
11.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
12.Er vi forberedt på teknologiutfordringene ?" spør Petter Thomassen, mens Arne Skauge har kalt sitt kapitel" En sosial markedsøkonomi".
13.Fr.p. saboterer," skriver formannen i bydelsutvalg 39, Bygdøy, Arne Olav Brundtland (h) i Aftenposten 7. juni.
14.Har retten mot til å vurdere om Arne Treholts virksomhet har gjort krigsfaren større eller mindre ?
15.Hver eneste gang jeg har vært i New York for å jakte på Reksten, har jeg hatt sosialt samkvem med Arne Treholt.
16.Hvilken billedhugger kan det være Arne Durban her tenker på ?
17.Hvor lite regjeringen er opptatt av sysselsettingen viste den uttalelsen kommunalminister Arne Rettedal kom med etter LOs utspill.
18.Hvor mye folk er det her ?" var det første Ingrid Kristiansen spurte Arne Haukvik efter at hun hadde satt verdensrekord på 5000 meter.
19.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
20.Jeg kjenner adskillige eksempler på at andre norske diplomater på den tiden ga fra seg opplysninger både muntlig og skriftlig på et helt annet plan enn jeg selv noensinne hadde til hensikt å gjøre", skriver Arne Treholt.
21.Jeg visste at Hans Petter Ødegaard, Øyvind Lauritzen, Gjermund Thoresen og Arne Vold var gode, men ikke at de var så gode", sa Arne Sørensen, klubbens formann i jubileumsåret.
22.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
23.Mener De at avsløringen av spionen Arne Treholt bør få negative følger for noe norsk parti, og i tilfelle hvilket eller hvilke partier ?
24.Menneskevettreglene" om enkel psykisk førstehjelp er så enkle at både foreldre, søsken, kjæresten og kolleger bør kjenne dem og kunne hjelpe i krisesituasjoner, mener Arne Sund.
25.Nå er det vel og bra at vi har både lefse, målsak og skjenkerettsbestemmelser, litt tradisjonelt norsk tungsinn og i gode stunder også kan by på en smule Liv Ullmann og politiske eventyrstunder med Arne Haugestad men hva ellers har OLkomiteen på Lillehammer tenkt å stille opp med ?
26.Pakistanersaken" er først og fremst mediaeksponert, ikke av pressen, men av Fyhns nærmeste overordnede, kriminalsjef Arne Huuse.
27.Regjeringens langtidsprogram er ikke vedtatt", sier Arne Rettedal til Dagbladet idag.
28.Seletrening" for Kai Arne Engelstad, med trener Johs. Grimseth hengende efter - mer givende i 550 meters høyde i Innsbruck enn 1560 i Davos.
29.Selv om vi aksepterer at spionasje er noe vi ikke slipper unna, den hører til i en verden som ikke alltid er like vakker, så må det gjøres klart for SovjetUnionen at informasjonene koster mer enn det Arne Treholt har fått utbetalt".
30.Siehst du das Meer" til tekst av Emanuel Geibel," Vesle Gut" av Kristofer Janson og" Kulokk" av Arne Garborg.
Your last searches