Norwegian-English translation of arnested

Translation of the word arnested from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arnested in English

arnested
allmenn? auditory
Synonyms for arnested
Similar words

 
 

More examples
1.Det var akkurat i den periode da Hans Jacob Nilsen var sjef for Den Nationale Scene i Bergen og gjorde denne til et kraftsentrum i norsk teater og et arnested for norsk modernisme.
2.Hvorfor ikke bruke hytta til et slags arnested for å bygge opp en god helse ?
3.I det hele tatt er det litt av et paradoks at det som fremfor noe har vært planøkonomiens arnested, aldri har kunnet regulere sin egen tilgang.
4.Som arnested for den grønne revolusjon har Punjab efter indisk målestokk vært det rene smørøye i forhold til resten av riket.
5.Sånn kan danskene få det til i den byen som ble Holbergs dikteriske arnested.
6.Terroristenes fremste arnested er sikhenes helligdom, Det gyldne tempel i byen Amritsar, der ytterliggående ledere og politiske voldsmenn har forskanset seg med omfattende bevæpning.
7.Vi mener også å ha funnet et arnested i bygningens første etasje utenfor et av kontorene.
8.Angelo Mangiarotti er et sentralt toppnavn fra et sentralt arnested i ny italiensk formgivning - fra Milano, hvor han ble født i 1921.
9.Den berømmelige Shanghaibørsen - i sin tid kapitalismens fremste arnested i Kina - kan snart bli vekket til live igjen.
10.Efter å ha undervist ved Luther College - også et norsk arnested - fra 1951 til 1954, kom han til St.Olaf.
11.Og fremstår idag som arnested for kultur.
12.Og hvor blir det i så fall av den kulturpolitiske målsetning om å gjøre TV2 til et arnested for norsk kultur ?
13.President Ronald Reagan har konsekvent hevdet at Nicaragua er et arnested for spredning av kommunismen i MellomAmerika, noe det snarest bør settes en stopper for.
14.Studenterhjemmet, av selvironiske beboere kalt" Norges Brideshead", har aldri vært kjent som et arnested for de revolusjonære ideer.
Your last searches