Norwegian-English translation of assosiere

Translation of the word assosiere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

assosiere in English

assosiere
idéverb associate
Synonyms for assosiere
More examples
1.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
2.Hva mon det skal assosiere til ?
3.Bregott - som må betyr omtrent smørevillig - vil ganske sikkert - hvis det markedsføres - blir så kjent at vi efterhvert slutter å assosiere det med en person som har vært på brevandring.
4.Jeg vil assosiere meg med de synspunkter industriministerens personlige rådgiver, Gottfred Greve, kom med i Aftenposten tirsdag.
5.Og når fantasien først får slå seg løs, hvorfor ikke også assosiere i retning av det politiske miljø ?
6.Samtidig er jeg villig til å se den mulighet at dette er edleste konsentrat av de store tanker og følelser, som er meg så fremmed at jeg ikke har mulighet til å assosiere ut mot den fylde det skal være konsentrat av.
7.Selv om han ikke vil assosiere seg med en doktrine så naiv som monetarisme, mener han allikevel at regjeringen har prioritert riktig ved å prøve å kontrollere og å redusere offentlige utgifter.
8.Vi kan assosiere til en annen generalprøve, som heller aldri ble fulgt av noen premiere, nemlig den på Carel Capeks" Moren" på Nationaltheatret åttende april 1940.
9.I første omgang skal lytterne assosiere ordtak med musikk, fortsetter Brita Blomquist.
10.Neste gang, sier Brita Blomquist videre - er det mulig at vi skal assosiere lyder.
11.De representerer narrerollen, om vi nu skal fortsette å assosiere til Shakespeare.
12.Den som aller tydeligst utnyttet rikdommen ved å la ord assosiere frem nye, ved å la stavelser i ett bygge bro til et annet sted, ved å la humor og revolt, ømhet og ironi tvinne seg sammen i en helhet - det var nok eldstemann i laget, Gherasim Luca.
13.Derfor kan Seifert så naturlig assosiere pestmonumentene med kjærligheten.
14.Dernest tid til å assosiere, finne ut hva en blåfarve, et spesielt ord, et ansikt kan skjule av mening.
15.Det er vanskelig ikke å assosiere situasjonen med bukken og havresekken.
16.I undersøkelsen ba man også redaktørene om å assosiere spesielle typer produkter eller aktiviteter med forskjellige land.
17.I vanlig norsk ville vi kalle det" sinn", og assosiere det med hjernen.
18.Informasjonsleder Reidar T. Larsen hos Forbrukerombudet synes betegnelsen" et lite gebyr" virker villedende eftersom han selv og trolig folk flest, vil assosiere formuleringen med at det koster en kroner eller to.
19.Jeg vil ikke at lytterne skal behøve å assosiere med engelske ord.
20.Men jeg er overbevist om at det er meget å hente for norske bedrifter ved å assosiere seg med samarbeide med - multinasjonale selskaper.
21.Og for dagens mennesker kan det umulig være naturlig at våre tettsteder og urbane boligmiljøer skal assosiere med vindblåste naust eller solsvidde fjellstuer.
22.Problemene oppstår når eleven har lært å lese på forhånd, eller har problemer med å assosiere sprog med bokstaver.
Similar words

 
 

assosiere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) assosiereassosierendeassosiert
Indikative
1. Present
jegassosierer
duassosierer
hanassosierer
viassosierer
dereassosierer
deassosierer
8. Perfect
jeghar assosiert
duhar assosiert
hanhar assosiert
vihar assosiert
derehar assosiert
dehar assosiert
2. Imperfect
jegassosierte
duassosierte
hanassosierte
viassosierte
dereassosierte
deassosierte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde assosiert
duhadde assosiert
hanhadde assosiert
vihadde assosiert
derehadde assosiert
dehadde assosiert
4a. Future
jegvil/skal assosiere
duvil/skal assosiere
hanvil/skal assosiere
vivil/skal assosiere
derevil/skal assosiere
devil/skal assosiere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha assosiert
duvil/skal ha assosiert
hanvil/skal ha assosiert
vivil/skal ha assosiert
derevil/skal ha assosiert
devil/skal ha assosiert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle assosiere
duville/skulle assosiere
hanville/skulle assosiere
viville/skulle assosiere
dereville/skulle assosiere
deville/skulle assosiere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha assosiert
duville/skulle ha assosiert
hanville/skulle ha assosiert
viville/skulle ha assosiert
dereville/skulle ha assosiert
deville/skulle ha assosiert
Imperative
Affirmative
duassosier
viLa oss assosiere
dereassosier
Negative
duikke assosier! (assosier ikke)
dereikke assosier! (assosier ikke)
Your last searches