Norwegian-English translation of atferd

Translation of the word atferd from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

atferd in English

atferd
oppførselnoun behavior, conduct, deportment, comportment, demeanor, bearing
Synonyms for atferd
Similar words

 
 

Wiki
Atferd eller adferd viser til et menneske eller dyrs bevegelsesmønstre og oppførsel. Adferd er nervesystemets respons på et stimulus og utføres av muskel- eller hormonsystemet. Et menneske eller et dyrs adferd er summen av dets responser på ytre og indre stimuli.

More examples
1.Bratterud ble frifunnet for å ha krenket homofile med sine uttalelser om at homofile burde fjernes fra ledende stillinger, hvis de åpent oppfordret til homoseksuell atferd.
2.Jeg vil fortsette min virksomhet i OFK og holde fast på at homoseksuell atferd er en stor synd, sa hans Bratterud.
3.Mannen var tiltalt for å ha tvunget kvinnen til utuktig omgang, men juryen svarte nei både på dette spørsmålet og et mildere tiltalepunkt som gikk på utuktig atferd mot kvinnen.
4.Retten fant ham imidlertid skyldig i et annet tilfelle av utuktig atferd.
5.På den ene side lengsel etter det vakre og opphøyde, på den annen side en ofte følelseskald og undertrykkende atferd, især overfor kvinner.
Your last searches