Norwegian-English translation of atmosfærisk

Translation of the word atmosfærisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

atmosfærisk in English

atmosfærisk
allmennadjective atmospheric
Similar words

 
 

More examples
1.Det vises en hel rekke av Feddersens bilder opp gjennom årene, båret av rytmisk, organisk formgivning og en landskapslyrisk lysende farve, kulminerende med hovedverket fra hjemlige trakter," Vinter i NordFriesland", i 1904 hvor impulser fra jugendstil og nyromantikk smelter inn i en atmosfærisk naturopplevelse.
2.Horjen, som er fra Flekkefjord, fikk prisen for en artikkel om atmosfærisk ising på offshorekonstruksjoner.
3.I atmosfærisk sammenheng har særlig bruken av klorerte fluorkarboner vært diskutert.
4.Den er oversådd med skarpt konturerte mørkeblå skyer, mens en blekblå vannflate uten reflekser er himmelsk atmosfærisk mot en lav forgrunn av lekende rød og grønn vegetasjon.
5.Den første rapporten er en økonomisk vurdering av korrosjonsforholdene rundt søppelforbrenningsanlegg, og den andre tar for seg atmosfærisk korrosjon på grunn av saltsyrepåvirkning.
6.Det er tydelig at ihvertfall en" atmosfærisk" forbedring er nødvendig før de to ledere kan komme sammen, og spørsmålet er om det kan skje før FNs hovedforsamling i New York i september.
7.Noen dager senere kom det imidlertid sinte klager fra sjefen for atmosfærisk forskning i Colorado.
8.Ola B. Johannessen har som instruktør satset på en tidsriktig og atmosfærisk realisme.
Your last searches