Norwegian-English translation of autoritet

Translation of the word autoritet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

autoritet in English

autoritet
maktnoun authority
  mannnoun authority, expert
  kvinnenoun authority, expert
  politikknoun authority
  oppførsel - mannnoun disciplinarian, authoritarian, hard master
  oppførsel - kvinnenoun disciplinarian, authoritarian, hard master
Synonyms for autoritet
Examples with translation
Du misbruker din autoritet.
Similar words

 
 

Wiki
Autoritet (fra latin autoritas) er et bredere begrep enn makt. En autoritet kjennetegnes ved at den oppfattes som rettmessig og legitim av de underordnede. Autoritet kan dermed defineres som legitim makt.

More examples
1.Beat It" er akkurat like bra som på LPen, og Michael opptrer igjen med forbløffende autoritet på scenen.
2.De kjenner veien fra menneske til menneske... og vever det nye samfunns myke og fine vev," skrev datidens høyeste autoritet, F. X. S alda i 1924.
3.Det er bare Bibelen som kan tale med Guds autoritet.
4.Medbestemmelse, frihet og ansvar er våre svar når regjeringen roper på salmesang, autoritet og tidligere yrkesvalg.
5.Han har alle de ytre tegn på autoritet, men i realiteten leder han ikke SovjetUnionen, det er mer riktig å si at hele politbyrået har overtatt kommandoen, sier en sovjetisk observatør.
6.Han har gjort seg så teknisk kompetent at hans autoritet ikke lar seg trekke i tvil.
7.Hele tiden har jeg hatt følelsen av å ha usvekket autoritet, noe annet ville jeg heller ikke ha funnet meg i.
8.Jeg respekterer kirken og Pavens autoritet, men denne gangen tror jeg de tar feil.
9.Med en så styrt skole, vil ikke læreren miste sin autoritet ?
10.Og med autoritet mener jeg den myndighet de bibelske forfattere selv sier de har fått fra Gud.
11.På den ene siden krever Washington at Jordan skal delta i en bredere fredsprosess, på den annen side nekter administrasjonen å hjelpe Hussein å etablere den autoritet han trenger i drøftelsene med palestinerne, sier en jordansk diplomat.
12.Selv om Poul Schlüters oppgave efter folketingsvalget fortsatt er vanskelig, har statsministeren styrket sin posisjon og sin autoritet i så sterk grad at det neppe kan herske tvil om hvem som skal regjere frem til neste valg i Danmark, sier Benkow.
13.Svetlanov har den naturlige autoritet som kjennetegner de virkelig store.
14.Vårt marked er mer utsatt enn de fleste andre på grunn av foreldet lovgivning, svak meglerkontroll og en børs uten forsvarlig apparat og autoritet.
15.Aldri har jeg hørt et yngre menneske tale med en så enkel, naturlig autoritet og helstøpt overbevisning til et folks myndigheter og kulturhonoratiores.
16.Anders som hadde en slik naturlig autoritet at andre hørte på hva han hadde å si.
17.Andre mener at den senere tids påfallende taushet omkring Tsjernenko i sovjetiske massemedier skyldes at han har mistet sin autoritet i partiet.
18.At Kohls politiske autoritet svinner betyr at han får gjennomført mindre, at saker kjører seg fast, og at hans utenrikspolitiske profil blir diffus.
19.Audun Reksten hevdet i Bergen byrett mandag at det var av frykt for farens (Hilmar Rekstens) autoritet at han i sin tid gikk med på avtalene vedrørende fellesformuen.
20.Avstemningen underminerte derfor Steels autoritet i partiet, og han tåler ikke det på et tidspunkt da den andre David, sosialdemokratenes Owen, nærmest opptrer som Alliansens leder.
21.Bibelen mister ved dette sin autoritet, og blir kun nyttige vitnesbyrd om forgagne tiders erfaringer, - til inspirasjon for oss.
22.Blant de som må gå er forsvarsminister Mohammad Salimi, og diplomater kaller vedtaket et slag mot statsminister Hossein Mousavis autoritet.
23.Bøkene hadde unnskyldende innledninger, eller for sikkerhets skyld et innledende forord av en mannlig autoritet, av og til ektemannen.
24.Dagens professor - vismann med autoritet eller en slags hippie med kvalifikasjoner ?
25.De forsikret ham at de hadde full støtte i sine partiorganer og han" baserte seg på begges troverdighet og autoritet".
26.De glemmer å bruke sin autoritet.
27.De tar tausheten mer som et tegn på at Tsjernenko ikke har klart å opparbeide en sterk autoritet i Kreml siden han kom til makten for syv måneder siden.
28.Den autoritet man kan le av, er ikke absolutt.
29.Den erfarne og dyktige sanger og scenekunstner Sødal tilførte sin rolle den rette tyngde og autoritet som Alfredos far, en stor sanglig prestasjon.
30.Den internasjonale autoritet på Thomas Aquinas filosofi, pater Raulin ved Dominikanerklosteret i Oslo, startet med en innføring i skolastikkens logiske system.
Your last searches