Norwegian-English translation of av gammel dato

Translation of the word av gammel dato from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

av gammel dato in English

av gammel dato
tidother of long standing
Similar words

 
 

More examples
1.De skatteregler som gjelder livs og pensjonsforsikring er av gammel dato, og har gjennom mange år vist seg hensiktsmessige både fra et skatteteknisk og et sosialt synspunkt.
2.Gruppen har hittil vært ukjent, men saken den kjemper for med slike barbariske midler er av gammel dato - å gjøre Kashmir til en selvstendig stat.
3.Maten er eget departement ombord, og i den knøttlillte byssa, også av gammel dato, stekes og brases det.
4.Som vel de fleste har oppdaget er tipsene og løsoppstillingen av gammel dato.
5.Det Kirke og undervisningsdepartementet med styrke har fremholdt, er at de lover av gammel dato som bør beholdes bl.a. gjelder Kirkens bekjennelse i Kong Christian Den Femtes Norske Lov 21.
6.Erkjennelsen av internasjonal organisasjon og avtaleverk som betydningsfullt for å kunne ivareta norske interesser, er av gammel dato.
7.Samarbeidet mellom industri og håndverk er imidlertid av gammel dato.
8.Striden om ungdomsskolen er av gammel dato, og kommunestyret har hele tiden vært delt i oppfatningen av behovet for skolen.
Your last searches