Norwegian-English translation of avfolke

Translation of the word avfolke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avfolke in English

avfolke
allmennverb depopulate
More examples
1.Den sikreste måte å avfolke kysten på er å få kvinnene til å flytte til byen for å søke arbeide.
2.Jeg ser da et håp om fortsatt bemanning av fyret her ute efter 1989, da det er bestemt å avfolke Fuglehuk, sier han.
3.Mange mente at storbyene var i ferd med å avfolke distriktsNorge.
4.Okkupasjonsmakten har bevisst gått inn for å avfolke de områder hvor befolkningen antas å støtte motstandsbevegelsen, og det gjør den de fleste steder.
5.Vi er spesielt opptatt av dets distriktspolitikk, som efter vår mening vil utarme, ja, kanskje avfolke store deler av vårt land.
6.Den sovjetiske styrken kan avfolke og ødelegge store deler av landet, men geriljamotstanden vil fortsette.
7.Fremskrittspartiet, som altså ligger helt på linje med prisdirektør Egil Bakke, blir erklært for uansvarlig og usosialt, og partiet blir beskyldt for å ville rasere velferdsstaten, nedlegge landbruket og avfolke NordNorge.
8.Mens norsk dramatikk i de senere år har latt seg avfolke til fordel for romaner og dikt, har Cecilie Løveid gått den motsatte veien.
9.Til dette sier dagens eksperter at - nei, da måtte vi jo avfolke Norge, det ville jo bli helt uutholdelig.
Similar words

 
 

avfolke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avfolkeavfolkendeavfolket
Indikative
1. Present
jegavfolker
duavfolker
hanavfolker
viavfolker
dereavfolker
deavfolker
8. Perfect
jeghar avfolket
duhar avfolket
hanhar avfolket
vihar avfolket
derehar avfolket
dehar avfolket
2. Imperfect
jegavfolket
duavfolket
hanavfolket
viavfolket
dereavfolket
deavfolket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avfolket
duhadde avfolket
hanhadde avfolket
vihadde avfolket
derehadde avfolket
dehadde avfolket
4a. Future
jegvil/skal avfolke
duvil/skal avfolke
hanvil/skal avfolke
vivil/skal avfolke
derevil/skal avfolke
devil/skal avfolke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avfolket
duvil/skal ha avfolket
hanvil/skal ha avfolket
vivil/skal ha avfolket
derevil/skal ha avfolket
devil/skal ha avfolket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avfolke
duville/skulle avfolke
hanville/skulle avfolke
viville/skulle avfolke
dereville/skulle avfolke
deville/skulle avfolke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avfolket
duville/skulle ha avfolket
hanville/skulle ha avfolket
viville/skulle ha avfolket
dereville/skulle ha avfolket
deville/skulle ha avfolket
Imperative
Affirmative
duavfolk
viLa oss avfolke
dereavfolk
Negative
duikke avfolk! (avfolk ikke)
dereikke avfolk! (avfolk ikke)
Your last searches