Norwegian-English translation of avgjort

Translation of the word avgjort from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avgjort in English

avgjort
overtalelseadjective outright, out-and-out, absolute, downright
  forklaringadjective definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
  sumadjective agreed, fixed
  avgjørelseadjective final, definitive, irrevocable
  avgjortadjective agreed, settled
  allmennother decisively, determinatively
Synonyms for avgjort
Derived terms of avgjort
Examples with translation
Seier og tap er ikke avgjort kun på størrelsen av hæren din.
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis vi ikke innser at de interesser som binder oss sammen så avgjort er sterkere enn hva som skiller oss, kan det bli skjebnesvangert", sa han.
2.Og bra var det, NagellErichsens talent lå så avgjort i en annen retning.
3.Streiken var en politisk demonstrasjon mot at staten alt på forhånd hadde avgjort hva oppgjøret skulle ende på.
4.Alle formannskandidatene bør med i NIFs styre efter at formannsvalget er avgjort, mener fotballpresidenten Eldar Hansen.
5.Alle kamper er vanskelige, og VIF i Oslo er avgjort ingen drømmemotstander.
6.Alt er oppe og avgjort.
7.Alt kan skje, men det er klart at dette med hjemmebane avgjort er til stor fordel for oss.
8.Avgjort, ja !
9.Avgjort.
10.Avgjort ikke, vi har et helt ideelt samarbeide, og jeg synes det er spennende på produksjonssiden også, forsikrer førstnevnte.
11.Brettriggen, så avgjort.
12.Da vil jeg få henvise til partiets egen programpost om kriminalitet, hvor det bl.a. heter at når en person har sonet for hva han eller hun har gjort, er saken opp og avgjort, sier Peterson som mener partiledelsen ikke kan forlange ny nominasjon.
13.Dermed er det vi som har eneretten, hevder kristiansanderen John Wintherbo og sier til Aftenposten at man har krevet at namsretten forbyr kjendisbladet å benytte dette navnet inntil saken endelig er avgjort.
14.Dersom magistratene ønsker det, kan de sette en person i fengsel for to år, før skyldsspørsmålet blir avgjort.
15.Det betyr mye å få med seg begge poengene i starten for en klubb som så avgjort ikke har noen samarbeidspartner i kommunen.
16.Det er ennå ikke avgjort om frifinnelsen av pastor Hans Bratterud vil bli anket, opplyser aktor, politiadjutant Anne C. Buer, til NTB.
17.Det er et stort behov for denne type videreutdannelse blant landets fysioterapeuter, og på lang sikt vil en økonomisk satsing fra samfunnets side så avgjort lønne seg, mener lederen for fysioterapeutene, Eva Revlem.
18.Det er foreløbig ikke avgjort hvorledes behandlingen skal organiseres.
19.Det er ikke avgjort.
20.Det er på ingen måte avgjort.
21.Det finnes avgjort vilje til å yde den film rettferdighet som er kunstnerisk vellykket.
22.Det gjør vi avgjort, men vi opplever ikke Askeladdfiguren akkurat slik.
23.Det hele vil være avgjort kl. 11.59 onsdag den 6. juni, sier Mondale.
24.Det kan kanskje være fristende for enkelte av formannskandidatene ikke å uttale seg om de vil stille som styremedlemmer eller viseformann før selve formannsspørsmålet er avgjort på tinget.
25.Det siste vil bli avgjort i løpet av ti dager, sier Lebow, som ikke anser bilen som" pengepremie", skjønt han innrømmer at det bare blir en debatt om ord...
26.Det var nå å ta sterkt i, men man blir avgjort rundere.
27.Det vil bli avgjort i løpet av fredag efter at jeg har hatt en prat med OLkomiteens formann, Arne B. Mollen.
28.Dette vil bli vurdert nærmere og avgjort senere, sier han.
29.Efter at vi spilte 11 mot Feyenoord i Rotterdam før jul, er det klart vi øyner chansen til å ta dem på eget gress, men det er et meget godt forsvar jeg og mine kamerater skal angripe, og noen enkel oppgave er det så avgjort ikke, den som venter oss lørdag.
30.Efterat statsbudsjettet nå er presentert, er det så avgjort grupper innen sykepleien som mener det er på tide å sette makt bak kravene.
Your last searches