Norwegian-English translation of avhør

Translation of the word avhør from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avhør in English

avhør
eksamineringnoun examination, questioning, interrogation, interview
  politinoun interrogation
  rettsvitenskapnoun examination, hearing
Synonyms for avhør
Derived terms of avhør
Similar words

 
 

More examples
1.Under avhør i narkotikasaker erkjenner narkomane hyppig at de misbruker narkotika til en gatepris av 25000 kr. i døgnet (heroin).
2.Besittelse av hasj og marihuana fører som regel til løslatelse efter et kortere avhør på politistasjonen.
3.De to siktede har ikke innrømmet noe i avhør med politiet, men omstendighetene rundt brannen har gjort at vi har siktet de to for å ha tent på huset, sier politifullmektig Jens Bjarne Grønland til Aftenposten.
4.Den yngste av de to har innrømmet ranet i avhør hos politiet.
5.Denne ble først overlevert via det libyske folkekontoret i København i forrige uke, fremholder Stray, som understreker at det er helt klart ut fra det norske bevismateriale at Pedersen døde som følge av mishandling under avhør i Tripoli.
6.Det var ingen vidner til selve hendelsen, men kvinnen har i avhør med politiet erkjent de faktiske forhold.
7.Det ønsker vi foreløbig ikke å gå inn på, men det de to har fortalt i avhør har gjort at vi har siktet dem, og efterforskningen pågår for fullt.
8.Forsvareren, advokat Feydt, begjærte rettslig avhør av en rekke vidner og flere av efterforskerne i saken.
9.Han har i avhør med politiet innrømmet å ha skutt mot bilen, men hevder selv at han skjøt mot bildekkene for å få stanset tyvene.
10.Han har tilstått drapet i avhør, men omstendighetene rundt drapet er foreløbig uklar.
11.Han satt i avhør hos politiet hele fredagskvelden, og først efter midnatt ble det bestemt at han skulle avvises.
12.Han var inne til avhør ca. en time først.
13.Har siktede i saken kommet med innrømmelser overfor politiet i avhør ?
14.I avhør har ungdommene oppgitt økonomisk vinning og eventyrlyst som motiv for innbruddet og våpentyveriene, sier Ødegård.
15.Jeg synes at man må kunne avfinne seg med å være fire timer i avhør uten å bli bespist, sier Fyhn.
16.Jeg var vettskremt da libyerne kom og hentet meg til avhør 29. mai. Matros Pedersen var allerede død.
17.Jeg vil ikke kalle dette for harde avhør.
18.Politimesteren bør vite at dette er tøv fordi de rettslige avhør ble begjært for å avkrefte mistanken mot min klient.
19.Under senere avhør påsto libyerne at de hadde funnet to brev ombord, men dette antar jeg bare var oppspinn fra deres side, sa kapteinen.
20.Vi har foreløbig ikke fått noe klart motiv for hva som skjedde, men siktede har uttalt i avhør at skuddet ble avfyrt for å hevne at de som bodde i huset for noen år siden hadde anmeldt ham for å ha kjørt motorsykkel ulovlig.
21.Vi har funnet det praktisk ikke å foreta avhør av de impliserte samt de andre spillerne som overvar episoden, men overlater det til domsutvalget, for å få en så rask saksgang som mulig, sa ishockeypresidenten.
22.Vi har tatt avhør, men ingen har tilstått det de er siktet for.
23.Vi pågrep en mann fra Skjåk mandag kveld, og vedkommende har sittet i avhør både mandag og tirsdag.
24.Vi tror vi kjenner handlingsforløpet som følge av de avhør vi har gjort, men ønsker ikke å gå i detaljer av hensyn til den videre efterforskning.
25.Vi venter på siktelsen fra amerikansk politi, før det kan foretas avhør av mannen.
26.Vi vil foreta nye avhør av både Matus og hans venninne, opplyser politiadjutant Granerud.
27.16åringen som delte rom med sin bror, ble umiddelbart tatt hånd om av politiet og bragt til Hønefoss for avhør.
28.17åringen har i avhør avgitt en uforbeholden tilståelse.
29.20åringen ble dimittert efter å ha sittet i avhør søndag.
30.20åringen eier bilen, og i avhør har de begge innrømmet promillekjøring og kjøring uten førerkort samt å ha kjørt for fort.
Your last searches