Norwegian-English translation of avkle

Translation of the word avkle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avkle in English

avkle
kle avverb lay bare, strip, undress, disrobe
Synonyms for avkle
Derived terms of avkle
Anagrams of avkle
More examples
1.Terje Nordby prater seg fort varm om hvordan den nye revyen skal avkle høyrebølgen de skinnradikale klærne og han har fortsatt tro på at Tramteatret har en kulturpolitisk viktig oppgave.
2.Å avkle sproget sin symbolisme bringer deg nærmere kjernen.
3.Gjennom selv å lage scener som skal illudere ladede hendelser, må barna stykke hendelsen opp i sine enkelte elementer, sier de og mener at de på denne måten kan avkle videofilmens troverdighet.
4.Vi må avkle det ynkelige ved å hevde seg ved å trå på en gasspedal !
5.Vi må avkle det ynkelige ved å hevde seg ved å trå på en gasspedal.
6.Bikofamiliens advokat, Sideny Kentridge, som i den britiske produksjonen spilles av Albert Finney, gjorde en glitrende innsats for å avkle politiet det nett av løgn, forstillelser, utflukter og likegyldighet de omgir seg med.
7.Ironisk kunne hun være, hudflettende åpenhjertig, og sjelerått kunne hun avkle og stille til skue hulheten og pompøsheten hos folk som stakk seg lenger frem enn Veronica fant hold for.
Similar words

 
 

avkle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avkleavklendeavkledd
Indikative
1. Present
jegavkler
duavkler
hanavkler
viavkler
dereavkler
deavkler
8. Perfect
jeghar avkledd
duhar avkledd
hanhar avkledd
vihar avkledd
derehar avkledd
dehar avkledd
2. Imperfect
jegavkledde
duavkledde
hanavkledde
viavkledde
dereavkledde
deavkledde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avkledd
duhadde avkledd
hanhadde avkledd
vihadde avkledd
derehadde avkledd
dehadde avkledd
4a. Future
jegvil/skal avkle
duvil/skal avkle
hanvil/skal avkle
vivil/skal avkle
derevil/skal avkle
devil/skal avkle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avkledd
duvil/skal ha avkledd
hanvil/skal ha avkledd
vivil/skal ha avkledd
derevil/skal ha avkledd
devil/skal ha avkledd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avkle
duville/skulle avkle
hanville/skulle avkle
viville/skulle avkle
dereville/skulle avkle
deville/skulle avkle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avkledd
duville/skulle ha avkledd
hanville/skulle ha avkledd
viville/skulle ha avkledd
dereville/skulle ha avkledd
deville/skulle ha avkledd
Imperative
Affirmative
duavkl
viLa oss avkle
dereavkl
Negative
duikke avkl! (avkl ikke)
dereikke avkl! (avkl ikke)
Your last searches