Norwegian-English translation of avkok

Translation of the word avkok from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avkok in English

avkok
allmennnoun decoction
  urternoun infusion
Synonyms for avkok
Similar words

 
 

More examples
1.Han forteller om de forskjellige macchivekster, om deres medisinske betydning, om hvilke avkok som hjelper mot smerter og sykdommer.
2.Det gjelder alt hjemmebrygg, svakt eller sterkt, at det blir ekstra godt hvis man bruker avkok av einer.
3.En vet ikke om noen er blitt forgiftet ved å spise friske plantedeler, men tidligere hendte det at småbarn og spebarn ble forgiftet, fordi en ga dem avkok av modne kapsler som" sovete".
Your last searches