Norwegian-English translation of avkom

Translation of the word avkom from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avkom in English

avkom
familienoun progeny [literature], descendants, offspring, offsprings
  familie - mannnoun descendant, offspring
  familie - kvinnenoun descendant, offspring
Synonyms for avkom
Similar words

 
 

Wiki
Avkom (norr. afkvæmi) etter pattedyr kalles gjerne generelt for unger (av og til også etterkommere), men for forskjellige arter har man gjerne også forskjellige benevnelser på avkommet. I så måte kalles avkom etter mennesker normalt barn, hos hundelignende rovpattedyr for valp, hos sau for lam, hos geit for killing, hos drøvtyggere for kalv, hos upartåede hovdyr for føll, hos fisk for yngel m.v.

More examples
1.Det er vanskelig å motsi dem som hevder at selen, som enhver mor, lider av å miste sitt avkom, selv om vi ikke kan registrere det.
2.Det kan man ikke si, mens selve det darwinistiske" survival of the fittest" blir utvidet til å gjelde noe mer omfattende enn bare individet når man kan påvise at det også er de mest tilpasningsdyktige fuglene som får flest levedyktige avkom.
3.Er deres avkom misfornøyd med BarneTV ?
4.Av en eller annen grunn er det imidlertid tynt med meldinger fra Agderfylkene, sier Iuell, som tror at mange av pinnsvinene i de nordligste fylker er avkom efter pinnsin som ble utsatt i sin tid for å hjelpe til med å holde bestand av rotter, mus, orm og andre skadedyr nede.
5.Blant hans mange vinnere er toppvinnere i Frankrike og USA, og gjennomsnittsdistansen for hans vinnende avkom er over 2000 meter.
6.De forsvinner på ymse vis, noen lam har reven kanskje knabbet til mat for seg og sitt avkom, andre er tatt av det som verre er, av jerv, av ulv kanskje.
7.De viser få eller ingen tegn på nedsatt evne til å få friske avkom i samliv hvor mannen er spraymaler eller kvinnen laborant.
8.Den som har skutt en slik kalv, glemmer aldri moren som kom tilbake for å" reise opp igjen" sitt døde avkom.
9.Derimot kan det få følger for dets eventuelle avkom igjen.
10.Det har vi gjort ved å vise seilas med en båttype som er et direkte avkom efter vikingeskipet og som var i bruk inntil for et par generasjoner siden.
11.Efter suksessen med oppdrettslaksen er det nå bare et tidsspørsmål når man løser de siste problemer med å få frem levedyktig avkom av kveite.
12.Enkelte mestere blå ser i barten og synes at vikingenes avkom får tåle vanlig norsk vintervær.
13.Her var nærmere 800 kvinnelige laboranters graviditeter og avkom gjennomgått.
14.Man sier det gjerne slik at rent biologisk er all adferd et ledd i en streben efter å reprodusere seg - å få flest mulig levedyktige avkom.
15.Mitt filosofiske avkom må fra nå av holdes i ørene.
16.Noen arter har omsorg for og forsvarer sitt avkom med livet som innsats - kjærlighetens kim i dyreriket.
17.Og hvem har sørget for at fars interesse for eget avkom er blusset opp ?
18.Og jeg vil jo så fryktelig gjerne at folk skal like bildene mine, de er jo som direkte avkom å regne.
19.Se på dyrene det minste av dem våger nebb og klør og liv for å berge sitt avkom.
20.Skogland er svært opptatt av å få dokumentert hvilken effekt beitemiljøet på den mest kritiske årstid har for reinens evne til å bære frem avkom.
21.Vel så viktig var det å kjenne foreldre, søsken og avkom.
22.Vår tidligere baneløper Pål Benum har med to avkom i skiNM, Kristin og Bård, som går for Byåsen.
23.Denne store fordelen er at vi kan få mange flere avkom fra spesielt gode mødre.
24.Det er tegn på kultur at vi har omsorg for vårt opphav, såvel som for vårt avkom.
25.Det er tegn på kultur at vi har omsorg for vårt opphav såvel som for vårt avkom, mener overlege TorKristian Rønneberg.
26.Men, sier Brænd, med hunder er det mere komplisert enn med hester og storfe, som i de aller fleste tilfeller bare får ett avkom ad gangen.
27.Nei, de er leie av" tørrmaten", og såpass langt på våren har de et instinkt for å få i seg grønt, mer næringsrik mat slik at de kan bli i bedre stand til å sette avkom til verden og for å få mer fett på slunkne kropper.
28.Nå må jeg nok legge meg i hardtrening, fleipet Olav Haldorsen, som løp i samme pulje som sitt avkom.
29.1901) har man nå lykkes i overføring av ekstra gener til veksthormon, som igjen integreres i den befruktede eggcellen på en slik måte at man har klart å få frem avkom med ca. 80% høyere veksthastighet enn dyr i kontrollgruppen.
30.Alle stod kring henne og var kulde og frost, og alle, alt hennar avkom, all hennar slekt, bar skuld.
Your last searches