Norwegian-English translation of avlegge

Translation of the word avlegge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlegge in English

avlegge
legge avverb lay aside, put down, submit
Synonyms for avlegge
Derived terms of avlegge
Anagrams of avlegge
More examples
1.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
2.Hvis Billy Graham hadde spurt meg om råd, ville jeg ha fortalt ham at det ikke er rett tid å avlegge et slikt besøk.
3.Ingen kan avlegge eden og ta ordene så alvorlig som Moses, sa et medlem av den amerikanske olympiakomiteen, Mike Moran, da han ga oppdraget til den amerikanske gullfavoritten.
4.Lærlingesenteret brukes til å avlegge fag og svenneprøven i åtte bygningsfag og til særskilt opplæring som spesialiserte bedrifter har vanskelig for å gi sine lærlinger.
5.Men vi vil ikke delta i den konserten som krever lavere skatter, understreker Vincke, som regner med å avlegge sine mange venner i det norske oljemiljøet opptil flere besøk i fremtiden.
6.Vi kan avlegge positive rapporter når vi kommer tilbake til hovedkvarteret i Elfenbenskysten, sa Mungomba.
7.27 cruiseskip fra ti land skal tilsammen avlegge 70 visitter i Geirangerfjorden denne sommersesongen.
8.Allerede 24. februar skal Kohl avlegge et nytt uformelt besøk i Paris for å drøfte en EFløsning med Mitterrand.
9.Avdelingssjef Jørgen Nørgaard i Energiministeriet i København sier til Aftenposten at forhandlingene bør kunne avsluttes i løpet av en måned eller to, men understreker at ministeren skal avlegge rapport til Folketingets energipolitiske utvalg før tildelingene finner sted.
10.Bojan Krizaj skal avlegge olympiaeden på vegne av de aktive onsdag.
11.Bourguibas innenriksminister skal idag holde en pressekonferanse for å avlegge rapport om den foreløbige gransking av opptøyene.
12.DEN ØSTTYSKE stats og partisjef Erich Honecker skal avlegge et offisielt besøk i Sverige.
13.Da ba prestene rundt om i landets menigheter kvinner og menn om å avlegge ed på at de vil avstå fra både å kjøpe og drikke vodka i en måned.
14.De kan da avlegge standpunktprøver og eventuell eksamen i enkeltfag.
15.De må oppfylle bestemte minstekrav i ni forskjellige idrettsgrener, og i tillegg avlegge prøver i militære disipliner som geværskyting, håndgranatkasting og gassmaskeprøver.
16.De rettslige realiteter må man godta for det de er, og så til syvende og sist betale de omkostninger som er nødvendig for å avlegge et så klart vidnesbyrd som mulig mot dem.
17.De som ønsker det kan ved avslutningen av kurset avlegge en prøve som kvalifiserer til bronsemerket (appellmerket).
18.De to rettspsykiatrikerne, overlege Halvard Grindaker og assisterende overlege Lars S. Seier vil avlegge sin rapport for retten idag.
19.Den 31. januar sa hovedtalsmannen for FMLN på en pressekonferanse i Mexico City at geriljastyrkene ikke ville gjøre valgene til mål for militære angrep, og at de ville gi folket i landet anledning til å avlegge stemme.
20.Den andre vil avlegge ny prøve om kort tid.
21.Den fremste stamgjest Grand Cafe kan rose seg av, er jo Henrik Ibsen, og han vil selvfølgelig avlegge stedet en visitt i anledning jubileet, forteller Holgersen.
22.Den politiske besøkskontakt mellom de to tyske stater er større enn noen gang, handelen vokser, det praktiske samarbeide gjør visse fremskritt - og til høsten skal Erich Honecker avlegge det første besøk som en østtysk stats og partisjef noen gang har gjort i Forbundsrepublikken.
23.Den politiske bevegelse som har størst oppslutning blant tamilene i nord har lenge gått inn for å opprette en egen tamilsk stat, og deres representanter er uteblitt fra sine plasser i Sri Lankas parlament fordi de nekter å avlegge troskapsed til helstaten.
24.Derefter fikk vi avlegge et besøk på Rigshospitalet i København og møte ofre for den grusomste tortur rundt om på kloden.
25.Dessuten vil en spørre foreldrene efter barnets navn og la dem avlegge et løfte i forbindelse med dåpshandlingen.
26.Det besøk som DDRs stats og partisjef, Erich Honecker, skal avlegge i VestTyskland til høsten, vil kunne gi meget verdifulle impulser for en videre utbygging av forbindelsene mellom de to tyske stater, mente Strauss.
27.Det blir 14. og 15. mai Frankrikes president Francois Mitterand skal avlegge besøk i Norge, det første franske statsbesøk i landet siden president Armand Fallieres avla kong Haakon visitt i 1907.
28.Det er det eneste sikre i noe som en stund så ut til å kunne bli en dopingskandale, men som endte opp som en historie om" vanskeligheter med å avlegge dopingprøven".
29.Det er ventet at gruppen vil avlegge en innstilling om retningslinjene i løpet av året.
30.Det første vet vi - allerede ifjor fikk Tom avlegge gullmerkeprøven.
Similar words

 
 

avlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avleggeavleggendeavlagt
Indikative
1. Present
jegavlegger
duavlegger
hanavlegger
viavlegger
dereavlegger
deavlegger
8. Perfect
jeghar avlagt
duhar avlagt
hanhar avlagt
vihar avlagt
derehar avlagt
dehar avlagt
2. Imperfect
jegavla
duavla
hanavla
viavla
dereavla
deavla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avlagt
duhadde avlagt
hanhadde avlagt
vihadde avlagt
derehadde avlagt
dehadde avlagt
4a. Future
jegvil/skal avlegge
duvil/skal avlegge
hanvil/skal avlegge
vivil/skal avlegge
derevil/skal avlegge
devil/skal avlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avlagt
duvil/skal ha avlagt
hanvil/skal ha avlagt
vivil/skal ha avlagt
derevil/skal ha avlagt
devil/skal ha avlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avlegge
duville/skulle avlegge
hanville/skulle avlegge
viville/skulle avlegge
dereville/skulle avlegge
deville/skulle avlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avlagt
duville/skulle ha avlagt
hanville/skulle ha avlagt
viville/skulle ha avlagt
dereville/skulle ha avlagt
deville/skulle ha avlagt
Imperative
Affirmative
duavlegg
viLa oss avlegge
dereavlegg
Negative
duikke avlegg! (avlegg ikke)
dereikke avlegg! (avlegg ikke)
Your last searches