Norwegian-English translation of avrunding

Translation of the word avrunding from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avrunding in English

avrunding
teknisknoun rounding, rounding-off
Synonyms for avrunding
Similar words

 
 

Wiki
Avrunding er en metode for å skrive om desimaltall ved å fjerne alle siffer etter en viss sifferplass. Resultatet er et tall som tar mindre plass enn det opprinnelige tallet, og som har tilnærmet samme verdi. Resultatet er mindre nøyaktig men kan være enklere å bruke.

More examples
1.Amor fati - elsk din skjebne" heter det i det kjente diktet som skulle gi en slags erkjennelsesmessig avrunding.
2.En dessert kan være en god avrunding på middagen.
3.En fin avrunding ble det med Even Brattbakkens spesielle dennegang storpolitiske - nyheter.
4.Som en avrunding vil jeg gjerne si at tilskudd til drift av ulike offentlige tiltak, som Velferdstjenesten for handelsflåten, til enhver tid må skje efter nøye vurdering og prioritering av tilgjengelige midler.
5.Den fantes, og var så langt fra noen avrunding.
6.Fire kvinner som på vesentlige måter preget Oslokonferansen til avrunding av FNs kvinnetiår.
7.Når enden er god, er allting godt, kunne man håpe med Ingmar Bergman da han foretok sin silkerosa avrunding av" Fanny og Alexander" på skjermen igår.
Your last searches