Norwegian-English translation of avventende

Translation of the word avventende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avventende in English

avventende
oppførseladjective noncommittal
Synonyms for avventende
Similar words

 
 

More examples
1.Det er noe avventende holdning i markedet, og det omsatte volum har vært forholdsvis beskjedent sammenlignet med det man hadde forrige uke, sier Kristoffersen.
2.Det virker som om mange nå sikrer seg sin fortjeneste, og at markedet forøvrig er avventende foran weekenden, sier Fjellheim.
3.Fra norsk side bør vi inntil nærmere avklaring foreligger, innta en positiv avventende holdning, sa Eivinn Berg.
4.Ja, enkelte stiller seg avventende til det jeg står for av den grunn.
5.Jeg kommer til å være kunstnerisk avventende det første året, sier han.
6.Man kan ikke hindre privat sykehusdrift dersom folk ønsker å kjøpe slike tjenester, sier Svabø som imidlertid stiller seg avventende inntil lægeforeningen har et bedre grunnlag å uttale seg på.
7.Markedet er nervøst og avventende.
8.Markedet preges av en avventende holdning.
9.Mens de andre er avventende, setter vi i gang på Klemetsrud.
10.Overfor disse forslagene stiller Høyre seg avvisende eller til nød avventende.
11.Vi er avventende, saken ligger fortsatt i kurven, sier Anne Chris Odland.
12.Vi er foreløbig avventende.
13.Vi valgte å stille oss litt avventende før vi pågrep de to i Arendal sentrum ved 22tiden onsdag kveld, sier førstebetjent Rune Schjølberg fra kriminalpolitisentralen.
14.Vi vil fortsatt oppfordre aksjonærene til å stille seg avventende.
15.Aftenposten har snakket med en rekke Høyretillitsmenn rundt i landet og de fleste av dem forholder seg avventende.
16.Ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank sier til Aftenposten at dollaren nå er kommet så høyt i kurs, at markedet stiller seg avventende.
17.Bruk av laser stiller de seg imidlertid avventende til.
18.Både av hensynet til kommunens prekære økonomiske situasjon og Regjeringens utspill om at partene i tariffoppgjøret selv må komme frem til en løsning, vil Oslo kommune stille seg avventende til arbeidstidsforkortelse.
19.Både leverandørene og Kommunedata gir overfor Aftenposten uttrykk for en avventende holdning til innstillingen fra Rikstrygdeverket, som nå er overlevert Sosialdepartementet.
20.De fleste er tålmodige og avventende portretter som ser rett på en.
21.De fleste partier stiller seg foreløbig avventende, mens Høyre har svart at det ikke støtter kravet, sier Kristiansen.
22.De planlagte boligene er greie nok, men fordi prosjektet hovedsakelig finansieres av kontorlokalene stiller vi oss avventende, sier nestleder i Arbeiderpartigruppen, Kari Opdahl, til Aftenposten.
23.De politiske partier stiller seg foreløbig avventende til utviklingen i Den vesteuropeiske union, men erklæringen fra Romamøtet nylig gjør det nødvendig for Norge å følge utviklingen nøye.
24.De stiller seg derfor avventende til meldingens innhold.
25.De stiller seg nå positivt avventende til om Mubaraks løfter om demokrati er annet enn tomme fraser.
26.De to sistnevnte synes nå å ha inntatt en avventende holdning hva oljesatsing angår, mens de to førstnevnte har satset sine kort på DNO.
27.De tåler hverken avventende holdninger eller å bli" tatt av banen" av andre årsaker.
28.De øvrige VIFspillerne har inntatt en avventende holdning.
29.Den avventende holdning som har preget det norske marked i februar, ble avløst av en mer optimistisk undertone tirsdag.
30.Den foreliggende situasjon vil skape enda større press, og styret anmoder rimelig nok aksjonærene om å innta en avventende holdning.
Your last searches