Norwegian-English translation of bønnfalle

Translation of the word bønnfalle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bønnfalle in English

bønnfalle
allmennverb appeal
  spørreverb beseech [formal], beg, implore, entreat, supplicate [formal]
  anropaverb invoke [formal], implore
Synonyms for bønnfalle
More examples
1.Vi akter ikke å bønnfalle SovjetUnionen om å stille opp, sier en tjenestemann.
2.Hvilken miserabel verden er det vi lever i når folk kan bønnfalle om å berøre min frakk !
3.PLO vil ikke oppgi anstrengelsene for å få et kontor i Norge, men vi vil ikke bønnfalle om det, sier han.
4.Men vi vil ikke bønnfalle, sier han.
5.Moro å gå en evig tiggergang i kommunale krinkelkroker og bønnfalle avvisende politikere om å hjelpe dere med noen kroner ?
Similar words

 
 

bønnfalle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bønnfallebønnfallendebønnfalt
Indikative
1. Present
jegbønnfaller
dubønnfaller
hanbønnfaller
vibønnfaller
derebønnfaller
debønnfaller
8. Perfect
jeghar bønnfalt
duhar bønnfalt
hanhar bønnfalt
vihar bønnfalt
derehar bønnfalt
dehar bønnfalt
2. Imperfect
jegbønnfalt
dubønnfalt
hanbønnfalt
vibønnfalt
derebønnfalt
debønnfalt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bønnfalt
duhadde bønnfalt
hanhadde bønnfalt
vihadde bønnfalt
derehadde bønnfalt
dehadde bønnfalt
4a. Future
jegvil/skal bønnfalle
duvil/skal bønnfalle
hanvil/skal bønnfalle
vivil/skal bønnfalle
derevil/skal bønnfalle
devil/skal bønnfalle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bønnfalt
duvil/skal ha bønnfalt
hanvil/skal ha bønnfalt
vivil/skal ha bønnfalt
derevil/skal ha bønnfalt
devil/skal ha bønnfalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bønnfalle
duville/skulle bønnfalle
hanville/skulle bønnfalle
viville/skulle bønnfalle
dereville/skulle bønnfalle
deville/skulle bønnfalle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bønnfalt
duville/skulle ha bønnfalt
hanville/skulle ha bønnfalt
viville/skulle ha bønnfalt
dereville/skulle ha bønnfalt
deville/skulle ha bønnfalt
Imperative
Affirmative
dubønnfall
viLa oss bønnfalle
derebønnfall
Negative
duikke bønnfall! (bønnfall ikke)
dereikke bønnfall! (bønnfall ikke)
Your last searches