Norwegian-English translation of bøyg

Translation of the word bøyg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bøyg in English

bøyg
allmenn? high mass
Synonyms for bøyg
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkelen handler om sagnskikkelsen Bøygen i nordisk folketro og i Peer Gynt. For å lese om litteraturtidsskriftet med samme navn, se Bøygen (tidsskrift) Bøyg, ofte omtalt i bestemt form Bøygen, det vil si «den som er bøyd», er et overnaturlig vesen eller troll som opptrer i form av en kjempeslange i norsk folketro. Skikkelsen, som også kan være usynlig, prøver å stille seg i veien og ødelegge for folk.

More examples
1.Når den norske bøyg setter seg ned, blir den uvilkårlig sittende i en komite, visste allerede Arnulf Øverland.
2.Denne utviklingen er et godt eksempel på hvor blindt politikere kan opptre, når de i frykt for en påstått bøyg styrer rett i armene på en annen som innebærer store og reelle ulemper.
3.Det er ikke ofte at Ulf Thoresen står for den største overraskelsen i V6spillet, men sannheten er at Osiris i siste avdeling ble de flestes bøyg denne gangen.
4.En annen bøyg er mangelen på moderne tidsbesparende hjelpemidler som EDB og tekstbehandling i arbeidet med pasientene.
5.En bøyg er vanskelighetene med å få de styrende politiske myndigheter til å godta den almengyldige regel at" bare den som har skoen på, vet hvor den trykker".
6.En ytterligere bøyg var - og er fremdeles på enkelte skoler - å få parallelllagt undervisningen i livssyn med kristendomskunnskap.
7.For Fjellhammer blir neste bøyg NMkamp mot Haslum i den nye Haslumhallen 7. oktober.
8.Hun mener det ligger en del tvangsmekanismer i markedet som sammen med myndighetenes restriksjoner kan oppleves som en bøyg for mange.
9.Jeg trodde virkelig at så erfarne og aktive politikere, med et opus som" Sosialsentralskandalen" bak seg, hadde forstått hvilken bøyg de sto overfor.
10.Men i yrket som oversetter støtte Boyer på ytterligere en bøyg.
11.Rådet vil møte en bøyg, som det i denne sammenheng ikke må" gå utenom".
12.Åttendevalget Volo Extra hadde vi advart for i våre forhåndstips, men allikevel var femåringen dagens store bøyg for V6spillerne.
13.Allikevel var jo i virkeligheten Stalins kommunisme den bøyg som alt mulig strandet på.
14.At universitetene og høyskolene ikke har nok høykvalifiserte lærekrefter, er en betydelig bøyg.
15.Den store bøyg er Indias lammende byråkrati, fryktet og beryktet blant alle som har vært i berøring med det.
16.Der kjemper man mot en bøyg.
17.Dette er litt av en bøyg for oss, sier Helge Andersen, bokanmelder og programsekretær - blant annet.
18.En bøyg er det imidlertid at de fleste nordmenn helst vil snakke engelsk.
19.For flere bedrifter i f.eks. Moss regnes bilturen til Fornebu som en stor bøyg for ansatte som skal rekke fly.
20.Ikke uten grunn er Brasils største bøyg den manglende sosiale erkjennelse blant landets overklasse.
21.Og i vår akutte samtid er denne kampen en større bøyg for teatrene enn noengang før.
22.Selvsagt en bøyg !
Your last searches