Norwegian-English translation of bagatell

Translation of the word bagatell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bagatell in English

bagatell
anliggendenoun trifle [formal], bagatelle
Synonyms for bagatell
Derived terms of bagatell
Similar words

 
 

More examples
1.At det koster penger å leie skytebane i Frankrike, er likevel en bagatell i det store regnskapet, mener Gjetnes.
2.At jeg henviser til viltloven av 2. april 82 i stedet for 29. mai 1981 er forsåvidt en bagatell.
3.Bare de færreste tør komme med prisantydninger i sine annonser det være seg kjøpere eller selgere men billettene blir sikkert så dyre at opptil 100 dollar i parkeringsutgifter bare blir en bagatell.
4.Bare et lite ord, en bagatell var nok til at han kom i affekt, sa Hestenes.
5.DENNE omstendighet understreker alvoret i en sak som kanskje kunne og burde ha vært en bagatell.
6.Den er spekulativ, sier han - og unndrar 40 000 potensielle kinogjengere å se et filmatisk arbeide som naturligvis er noe langt mer enn en uinteressant bagatell.
7.Desto riktigere i grunnen å spille" Den Vægelsindede" i sterkt forkortet versjon, charmerende i sitt humør - som en bagatell.
8.Det dreier seg om to av Hitchcocks absolutte mesterverker, to av litt gjengsere klasse og en belysende bagatell.
9.Det må åpenbart være mangel på argumenter når man må bruke så mye spalteplass på en bagatell.
10.Det var Oscars gate 52, og kjøpesummen var en ren bagatell den gang.
11.En bagatell, ingen begivenhet i det hele tatt, og allikevel en historie om lover alt liv er underlagt.
12.For den som rammes av en injurierende avisomtale er saken ingen bagatell.
13.Ingen vil vel for alvor mene at det er noen bagatell, sa Knudsen.
14.Ingen vil vel for alvor mene at det er noen bagatell.
15.Jeg antar også at det vil være enighet om at frihetsberøvelse i en måned, ikke er en bagatell.
16.Nei, det er egentlig bare en tilsynelatende bagatell.
17.Noen ganger lå alvorlige voldstrusler bak bruddet, men ofte var det bare en bagatell som hadde utløst det - i et tilfelle at mannen slapp en sukkerkopp i gulvet.
18.Sannheten er, efter hva jeg forstår, at dersom det hadde vært en snefonn der Martinsen falt, ville hele affæren ha vært en beklagelig bagatell.
19.Tiltaltes søster forklarte at diskusjonen om en liten bagatell plutselig hadde fått ham til å tenne.
20.Økonomisjef Axel Helgeland i Norsk Film sier i en kommentar at filmselskapet har regnet Lindekleivsaken for en bagatell, og tilbød turen til USA som en påskjønnelse.
21.1.45,9 på 800 meter er en bagatell.
22.For oss var ikke ulykken noen bagatell.
23.Selv om hendelsen ikke skal overdimensjoneres, er det ikke forsvarlig å avfeie den som en bagatell.
24.Anmelderen Eric Bentley er imidlertid skeptisk til at Meyer, efter hans mening, skildrer den store dikterens allianse med det onde uten å gå nøye nok inn på de sidene ved hans psykologi som kanskje reduserer denne alliansen til en forskrudd bagatell, saklig sett.
25.At en slik bagatell har innvirkning på helheten er det reneste tøv !
26.Blant årets gavetilbud i London peker denne lille modell seg ut til en bagatell av 17 000 kroner pluss moms, til salgs i de bedre forretninger.
27.Den danske dikteren Finn Methlings" Valborg og benken" er en bagatell, men en charmerende og slett ikke ubetydelig bagatell.
28.Denne bagatell av en film har altså et og annet perspektiv.
29.Det er imidlertid for en bagatell å regne mot hva hun og landslagskollegene har fått se og oppleve utenom oløypene.
30.Det er nå likevel en bagatell sammenlignet med det varme forhold som har utviklet seg mellom belgierne og deres spanskfødte dronning - som livet ikke har spart for vonde og vanskelige øyeblikk, men som prøver å kompensere for dem ved å gi mest mulig til andre.
Your last searches