Norwegian-English translation of bake

Translation of the word bake from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bake in English

bake
bakeverkverb bake
Synonyms for bake
Derived terms of bake
tilbakebetale, tilbakebetalbar, tilbakebetalt, tilbakebetaling, tilbakeblikk, tilbakebringe, tilbaketa, tilbakefall, tilbakefalle, tilbakefallsforbryter, tilbakefinne, tilbakefinnende, tilbakeføre, tilbakeføre i rett leie, tilbakekreve, holde tilbake, tilbakeholden, tilbakeholdenhet, gi tilbake, tilbakelevering, tilbakesending, tilbakestille, tilbakestillende, tilbakeslag, tilbakeslåing, ta tilbake noe, vende tilbake, baker, bakeri, bake i ovnen, bakelitt, bakekaker, bakerst, bakepulver, betale tilbake med, tilbakekomst, trekke seg tilbake, dra tilbake, drive tilbake, få tilbakefall
få kreftene tilbake, falle tilbake, falle tilbake, fare frem og tilbake, finbaker, følge tilbake, fram og tilbake, fundere fram og tilbake, gå fram og tilbake, gå samme vei tilbake, gå tilbake, gå tilbake i tid, gi noen tilbake med samme mynt, kalle tilbake, kaste fram og tilbake, kaste tilbake, komme tilbake, kjøpe tilbake, legge tilbake, levere tilbake, lene seg tilbake, med bakepulver blandet mel, når man ser tilbake, på tilbakegang, regelmessig tilbakekommende, rope tilbake, rygge tilbake, sende tilbake, sette seg tilbake, sette tilbake, skjære tilbake, skarpt tilbakevise, sende tilbake i fengsel, slå tilbake, som skal leveres tilbake, spore tilbake til, springe tilbake, stille tilbake, stige tilbake, stusse tilbake, ta med seg tilbake, ta tilbake, tendens til tilbakefall, tilbake, tilbaketrekking, tilbaketrukket, tilbakegående, tilbakegang, tilbaketrådt, tilbakevei, tilbakevise, tilbakevisende, tvinge tilbake, være tilbake ved utgangspunktet, tilbakelegge, bakebrett, bakende, bakenfor, bakerovn, baketrau, betale tilbake, få tilbake, kan kjøpes tilbake, kreve tilbake, på tilbakeveien, rop tilbake, som kan betales tilbake, spole tilbake, sprette tilbake, tibakebetale, tilbakefall-, tilbakeflygning, tilbakeføring, tilbakeholdelse, tilbakekalle, tilbakekalling, tilbakekasting, tilbakelent, tilbakeliggenhet, tilbakemelding, tilbakesettelse, tilbakesporing, tilbakestående, tilbaketog, tilbaketrekning, tilbaketur, tilbakevendende, tilbakevirkende, tilbakevisning, trekke tilbake, vike tilbake, vike tilbake for, bakevekt, tilbakeholde, med mange år på baken, ikke la det bli stein tilbake på stein, reise tilbake, tilbakeskuende
Examples with translation
Jeg kan bake brød.
More examples
1.En eventuell timebetaling for å bake brød, plukke skogsbær eller lage syltetøy, er langt lavere enn den man kunne oppnå i alminnelig lønnsarbeid.
2.Er det morsomt å bake ?
3.Lørdagslukkede banker og sterkt begrenset adgang til å bake brød på lørdager er basert på landsomfattende tariffavtaler.
4.Vi baker det vi blir bedt om å bake.
5.Vi vil heller drive radio enn å bake kaker, sier daglig leder i RadiOrakel AnneChris Odland.
6.Arbeidsgiverne har stilt et absolutt krav om å bake på lørdager, men det har motparten Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), foreløbig sagt nei til.
7.Bake - bake ikke - på lørdager.
8.Bake brød, lage god mat, stelle det til pent omkring seg.
9.Bake noe sammen, være sammen og lære hverandre bedre å kjenne.
10.Bakere skal bake og murere skal mure, der holder man seg til lauget.
11.Bry er det å bake sirupsnipper, og dumt om sommeren.
12.Da begynte Patrick å bake klokken halv fem om morgenen.
13.Da ungene var små og plutselig skulle ha med julekaker til skoleavslutningen, måtte jeg bake kaker om natten for å opprettholde husmorstoltheten med minst fire slag.
14.De gir ham subsidier for at han skal bake nok brød til å dekke behovet hos byens 62 000 innbyggere sammen med 17 andre private bakere - og den ene offentlige brødfabrikk.
15.Der finnes det blant annet en gammeldags ovn, hvor elevene i hjemkunnskap kunne bake brød på bestemorsvis.
16.Dere skal bake boller til hele klassen.
17.Dessuten elsker barn å bake.
18.Det er ennå ikke for sent å bake noen av de syv slagene.
19.Det er ikke normalt å bake på lørdag.
20.Det er jo på mote å bake brød, og intet er bedre enn hjemmebakte.
21.Det er nokså forskjellige interesser fra kjøpmannssiden, men vi regner med at antallet som vil bake på lørdag har stabilisert seg, sier Flesland.
22.Det gir også den rene lykkefølelse å bake, man føler seg som kunstner når man forvandler mel til duftende, gyldent brød.
23.Det tariffmessige forbud mot lørdagsbaking er i prinsippet opprettholdt, men adgangen til å bake på lørdager er utvidet til å omfatte personer i ledende stillinger i bakeribedrifter.
24.Disse leveres til storhusholdninger, slik at vi på restauranter ikke behøver å sitte og vente minst en time på at kjøkkensjefen skal bake ferdig poteten.
25.Efter bakerloven gis det adgang til å bake inntil klokken 18 på dag før helligdag eller søndag og fra klokken 22.00 dagen før neste virkedag.
26.Hun er en frisk jente, utadvendt, har bestemt vilje, et kraftig temperament, flink til å bake og stelle i stand, er lojal og en fornøyelse å være sammen med.
27.Hvem som helst kan bake og selge mitt brød, og bruke mitt" triks" for å få brødet skikkelig grovt uten at det blir steinhardt.
28.Hvorfor skal vi akkurat bake før jul ?
29.Ifølge viseutenriksminister Richard Burt har USA tilbudt seg å gå inn i konfidensielle samtaler i Moskva, hvis det er blitt politisk umulig for den sovjetiske delegasjon å vende til bake til forhandlingsbordet i Geneve.
30.Ikke har vi barn og vi mister lysten til å få noen, ikke har vi tid til å bake de 7000 sorter, ikke orker vi å stresse i kassakø for å fylle stuene med alskens julejuggel.
Similar words

 
 

bake as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bakebakendebakt
Indikative
1. Present
jegbaker
dubaker
hanbaker
vibaker
derebaker
debaker
8. Perfect
jeghar bakt
duhar bakt
hanhar bakt
vihar bakt
derehar bakt
dehar bakt
2. Imperfect
jegbakte
dubakte
hanbakte
vibakte
derebakte
debakte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bakt
duhadde bakt
hanhadde bakt
vihadde bakt
derehadde bakt
dehadde bakt
4a. Future
jegvil/skal bake
duvil/skal bake
hanvil/skal bake
vivil/skal bake
derevil/skal bake
devil/skal bake
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bakt
duvil/skal ha bakt
hanvil/skal ha bakt
vivil/skal ha bakt
derevil/skal ha bakt
devil/skal ha bakt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bake
duville/skulle bake
hanville/skulle bake
viville/skulle bake
dereville/skulle bake
deville/skulle bake
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bakt
duville/skulle ha bakt
hanville/skulle ha bakt
viville/skulle ha bakt
dereville/skulle ha bakt
deville/skulle ha bakt
Imperative
Affirmative
dubak
viLa oss bake
derebak
Negative
duikke bak! (bak ikke)
dereikke bak! (bak ikke)
Your last searches