Norwegian-English translation of bakgrunn

Translation of the word bakgrunn from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bakgrunn in English

bakgrunn
allmennnoun background
Synonyms for bakgrunn
Derived terms of bakgrunn
Examples with translation
Ingen kulturell bakgrunn er nødvendig for å forstå kunst.
Similar words

 
 

More examples
1.... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
2.Bohemen i skuddet" er festens motto, skuddår og 100årsjubileum for bohemstrid bakgrunn.
3.Broilerne" har typisk akademisk bakgrunn, identiske talekurser og samme uklanderlige fremtreden.
4.Både meldingens overskrift, innhold og bakgrunn og avisens håndtering av saken gjør det nødvendig med en kommentar.
5.Det er oppsiktsvekkende at Brundtland og Arbeiderpartiet fremdeles leker med tanken om rentetak på bakgrunn av det som er kommet frem i pressen om Skattekommisjonens innstilling.
6.Det er på denne bakgrunn maktpåliggende at Norge raskt og før ekspansjonsbølgen når oss, revurderer og minsker straffenivået.
7.Det sier seg selv at med min bakgrunn efter tre år i nederlandsk fotball, har jeg kunnet gi manager Ron Atkinson og mine lagkamerater i Manchester United masse verdifulle informasjoner om PSV Eindhoven.
8.Ernæringslære" er derfor et fint hjelpemiddel for den som vil lære litt mer om ernæring, uansett bakgrunn.
9.Helsedirektøren vil på bakgrunn av drøftelsen med sosialminister Heløe idag gi uttrykk for at det arbeide som nå pågår, og der helsedirektøren deltar, vil kunne gi tilfredsstillende løsninger på de akutte problemene i direktoratet.
10.Hvor er kunsten ?" - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
11.Ikke formelle" kriterier kan være utdannelsessted, kjønn," markedsføring" av egen person eller bakgrunn i kristen sammenheng, uttaler MFstudentene.
12.Jeg er lei for at min mann ikke selv fikk oppleve dette, han var så stolt av sin norske bakgrunn, og fulgte godt med i hva som skjedde her i landet.
13.Jeg forklarte direktør Langaard at jeg søkte å se Edvard Munchs kunst fra et nytt synspunkt og på bakgrunn av samtidig europeisk kunst.
14.Jeg sa tidlig, og jeg mener fortsatt, at det vil være en fordel om alle de større partiene kunne bli enige om endringer i skattesystemet på bakgrunn av Skattekommisjonens innstilling.
15.Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta".
16.Mest bekymringsfullt", heter det i en tredje rapport laget for Senatet," er det faktum at opprøret som var den direkte bakgrunn for innføringen av unntakstilstand for 14 år siden, synes sterkere idag enn noensinne".
17.bakgrunn av at det fortsatt hersker usikkerhet om de politiske og administrative ansvarsforhold (i sosialsentralsaken), ber vi om at ansvarsforholdene vurderes av et uavhengig utvalg med representanter oppnevnt i samråd med Sosialdepartementet og Universitetet i Oslo.
18.bakgrunn av de uttalelser som tidligere er kommet fra kulturdepartementet og regjeringen, må man kunne regne med at departementet vil ta sikte på rask og effektiv behandling av det materiale som foreligger.
19.bakgrunn av denne sørgelige utvikling ligger det nær å si at de olympiske sommerleker har spilt fallitt", fremholder Dagbladet.
20.bakgrunn av det lys straffeprosesslovens paragraf 331, femte ledd, nå har kastet over saken, finner departementet å måtte samtykke i at embedet anskaffer bordlamper og lysarmaturer i henhold til de presenterte behov.
21.Stridighetene har sin bakgrunn i politianmeldelsen av den tidligere leder Pål Hougen, samt AKP (ml) s økende kontroll over organisasjonen".
22.Styrking av den faglige delen av Helsedirektoratet på bakgrunn av den kraftige veksten og utviklingen på alle felt innen helsefaget.
23.Where is My Man" Earthas første plate på 18 år, ble en millionselger, og den nye LPen," I love Men" (utvilsomt gjensidig), har bragt henne opp på hitlistene nok en gang det dreier seg om en kombinasjon av hete danserytmer og moderne sound som bakgrunn for Eartha Kitts helt spesielle stemme.
24.(F.v.) Elizabete Lerique med fransk / engelsk bakgrunn, Aman Deep Jassat med indisk, Ingvill Barr Ceas med norsk / engelsk, og Rebecca Wiig også med norsk / engelsk bakgrunn.
25.12 000, og det kommer stadig nye innmeldelser, ikke minst på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske debatt vi har hatt i Norge det siste året.
26.Alkoholikerne har mer alkohol i sin bakgrunn, de har oftere alkoholiserte foreldre og ektefeller.
27.Argumentene holdt ikke med bakgrunn i erfaringer fra utlandet, og pasientene begynte å presse på.
28.Bedriftsskolen gir meg også god bakgrunn for å komme inn på en teknisk skole.
29.Brasil er jo kjent for å arrangere verdens største og beste karneval, og derfor er disse to kurs som planlegges, ment å gi interesserte en bedre bakgrunn for det som skal skje.
30.Bærum står i gjeld til Basketballforbundet, og på bakgrunn av at vi nå først og fremst må satse på å komme på fote økonomisk, ble det vedtatt å redusere midlene til herrelaget.
Your last searches