Norwegian-English translation of baktaler

Translation of the word baktaler from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

baktaler in English

baktaler
oppførsel - mannnoun backbiter, slanderer, defamer
  oppførsel - kvinnenoun backbiter, slanderer, defamer
Similar words

 
 

More examples
1.Han ble av Blücher karakterisert som en" useriøs baktaler av siste sort", og dessuten kritisert fordi han hadde hatt kontakt med det utstøtte partimedlemmet Georg Farre.
2.Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, forråder eller baktaler ham eller gir ham dårlig rykte, men unnskylder ham, taler og mener vel om ham og tar alt i beste mening.
3.Som en kompensasjon for kostnadene kan bankene betale forretningene og postkontorene det samme som de baktaler hverandre for å løse inn sjekker.
Your last searches