Norwegian-English translation of bardus

Translation of the word bardus from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bardus in English

bardus
oppførseladjective blunt, rough, abrupt, curt, gruff, brusque, brusk
Synonyms for bardus
Anagrams of bardus
Similar words

 
 

More examples
1.Beslutningen fra N.A.F. kommer helt bardus på oss.
2.Vi har ikke nok sendere, sier overingeniør Robert Muhrman i Televerket, og medgir at den voldsomme veksten i antall nærradiostasjoner har kommet noe bardus på Televerket.
3.Alt personale er derfor foreløbige vikariater, og selv fengselsinspektør Svein Arne Tvedt gir uttrykk for at beordningen til Bastøy kom bardus.
4.Både LO og Arbeiderpartiet er innstilt på å få til et åpnere samfunn, men alt kommer så fryktelig bardus.
5.Da var ingen av de berørte nordiske myndigheter informert, og omtalen i pressen kom også bardus på Volvo.
6.De efterlatte får en bardus inngang i sorgarbeide og blir mer følsomme enn efter andre dødsfall.
7.I løpet av de siste ti minuttene før Vålerengen gikk opp til 10, hadde Rune Richardsen lobbet over Tom R., men til side for mål, Tom Sundby hadde skutt like over, og samme mann fikk ballen bardus i hodet efter en corner.
8.Med dette ønsker han å tilbakevise påstander fra Kulturdepartementet om at situasjonen ikke har kommet bardus på Televerket.
9.Men Holst hopper meget lett over den direkte innflytelse Treholt hadde på forhandlingene om gråsoneavtalen i 1977 - en avtale som kom meget bardus på nettopp den regjering hvor Holst dengang satt som statssekretær, i Forsvarsdepartementet.
10.Mitterrand sa at man allerede idag må se lenger enn til atomspørsmålene og utvide romsamarbeidet" hvis ikke fremtiden skal komme bardus på oss".
11.På 5000 meteren gikk vår trio like bardus på ratata som vår uheldige akerske Agnes Aanonsen.
12.Radarparet Bjørnsen / Jorsett hadde få problemer og snakket ikke i utide - det må være dem unnskyldt at troppene kom litt bardus på dem i et par tilfelle.
13.Statssekretær Jan S. Levy i Kulturdepartementet går nå ut mot Televerket og fremholder at det ikke er grunnlag for å hevde at veksten i antall nærradiostasjoner kom bardus.
14.Vekk med dem, de er ulovlige og trafikkfarlige ! lyder Veidirektoratets årvåkne dom over byens nye skilter, der veifarende som passerer bygrensen bardus blir ønsket" Velkommen til Oslo".
15.Den utenforstående skjønner naturligvis at det er behov for nye fjes i ruten, men har vel samtidig en følelse av at programledere ikke bør kastes bardus inn i det mest krevende av alt : lørdagprogrammet.
16.Dette kom da forholdsvis bardus på Oslos politikere.
17.Men rent administrativt vil ikke et fritt salg komme bardus på oss.
18.Spørsmålet kommer bardus på kapellanen.
Your last searches