Norwegian-English translation of bark

Translation of the word bark from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bark in English

bark
nautisknoun barque
  anatominoun cortex, cerebral cortex
  botanikknoun bark, cortex
Synonyms for bark
Derived terms of bark
Anagrams of bark
Similar words

 
 

Wiki
Bark er det ytterste laget på vedplanter som busker og trær. Det ligger over veden og består av flere lag. Ytterst er det oftest en død skorpe, som vanligvis sprekker på langs.

More examples
1.Kristus har selv fortalt oss at treet ikke skal dømmes på grunnlag av den bark det omgir seg med, men på basis av de frukter det bærer.
2.38 av sauene hans skal ha lam om kort tid, og trimturen gikk ned på marken der noen fristende seljetrær ble snaugnaget for bark - og så en tur ned i fjæra efter tang, skriver avisen.
3.At jeg kalte sangen" Forever" fra" Bark At The Moon".
4.De vanligste metoder er fyring med olje, flis, bark, elektrisk strøm, bruk av varmepumper eller forbrenning av avfall.
5.Den britiske bark" Marques" ruller i stor sjø utenfor St. George på Bermuda ved starten i regattaen fra Bermuda til Halifax.
6.Det er en blanding av bark og spon som er energikilden.
7.Det er på tide å flekke av noe bark for å få dem vekk !
8.Det første pelletsanlegg ble for kort tid siden tatt i bruk på Flisa, der utnyttes pellets produsert av bark.
9.Det lukter sagflis og klaka bark der stokker strippes i hugstmaskin og kuttes til seks meters lengde.
10.En bjerkestamme er blitt befridd for sitt hylster av bark.
11.En økonomisk problembedrift, Trysiltre, som er etablert med omfattende støtte av DUmidler, skal levere billig varme til drivhusene basert på bark, flis og annet treavfall.
12.Et nytt album," Bark At The Moon" er ute, og Ozzie er igjen på veien med sitt nye band.
13.Hvert eneste år blir 70 000 kubikkmeter bark liggende igjen og råtne efter fløtningen i Glomma.
14.Hvordan lage en doning som ikke skader røtter og bark på trærne som skal stå igjen, men som samtidig skal være stor og sterk nok til å få sliptømmer ut av skogen raskt nok ?
15.Idag har 33 prosent av trærne synlige skader, og befinner seg i skadekategori 1, mens 16 prosent - en økning fra 9 prosent ifjor - er i skadekategori 2, med vekstevne og med blader, grener og bark som er tydelig rammet.
16.Lørdag viste Nya Kulturkvartetten, bestående av Jan Bark, Fuzzy, Thord Norman og Folke Rabe, sitt intermediashow" Narrskeppet", kalt" et vemodig og burlesk spill... om menneskets selvutslettende uforstand".
17.Med øret mot den grove bark kan du høre sevjene suse der inne, nå brister det i de frosne jordklumper langs muren, en travelhet i hele jordskorpen, muldvarpskuddene bulner i den islagte mark, og plogfurene står fulle av vann.
18.Ny teknologi, utnyttelse av avfall som avlut og bark, utnyttelse av spillgass, endring i produktsammensetning og større gjenvinningsgrad og tildels også lav kapasitetsutnyttelse, er årsakene til reduksjonen i industriens energiforbruk til nå.
19.Publikum synger allerede med i de nye sangene fra" Barking At The Moon", LPen" Rockn Roll Rebel"," Waiting For Darkness"," Center Of Eternity" og tittelsangen" Bark At The Moon".
20.Selv om det er god økonomi ved flere metoder for utnyttelse av biomasse, som for eksempel forbrenning av flis og bark i store anlegg, er det sider ved utnyttelsen som fremdeles er problematisk.
21.Som kjent er kork bark fra korkeken.
22.Til å utnytte treavfall som bark, flis, etc.
23.Trysil Veksthus A / S, et nystartet firma, skal ved hjelp av fjernvarme fra bark og flis produsere 70 000 kilo tomater og 25 000 kilo agurker årlig.
24.Under biobrenseldagen som ble arrangert i Trondheim mandag, ble det pekt på at også biomasse i form av halm, bark, torv og søppel er viktige energiressurser.
25.Uten fjernvarmeanlegget, som fyres med bark og flis fra TrysilTre, hadde det ikke vært mulig å starte produksjon av tomater og agurker i Trysil.
26.Allerede i 1914 - nitten år gammel - ble han 2. styrmann på den firemastede bark" Nordhav".
27.Blanda du till hälftan bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker".
28.De første dagene efter feiingen går oksen omkring med et vakkert, gulrødt gevir, en farve det får av døde blodårer i basten og plantesaft fra bark og blader.
29.Den gnagde så mye bark av et tre at det måtte felles, mens et annet tre ble påført stor skade.
30.Ekspertene forteller at finmalt bark absorberer 70 vektprosent av vannet, som er en del av gjæringsprosessen i en utedo og som forårsaker lukten.
Your last searches