Norwegian-English translation of bedrag

 
 

More examples
1.Bildene kan være poesi, våpen, argument eller bedrag.
2.Det er et bedrag å tro at man kan begrense seg til de svakere stoffer, og unngå de hardere.
3.Det var jo et bedrag, og de ville da ikke senere lide martyrdøden for en Jesus de hadde røvet.
4.En anklage om" fortsatt bedrag" rettes mot den 46årige Kujau og mot den seks år eldre tidligere Sternreporteren Gerd Heidemann som var en av bladets mest anerkjente" sporhunder" og ekspert på å grave frem nazimateriale.
5.Energiminister Walker sier også at arbeidere som er blitt tvunget til å streike i ti måneder uten noen avstemning, nå bør innse hvilket bedrag de er utsatt for fra Arthur Scargill.
6.Hun tror at efter et bedrag vil et samliv som har vært basert på kjærlighet og nær følelsesmessig tilknytning, være vanskelig å bygge opp igjen.
7.Hvor mye man enn utmerker seg ved rent bedrag, hva enten det er grovt eller elegant, så forandrer slikt ikke på situasjonen, sa utenriksministeren.
8.Ifølge Ulateig blir det spunnet et edderkoppnett av løgn og bedrag omkring det vi kaller doping.
9.Levtsjenko arbeidet i en avdeling som kalles" Aktive Skritt", hvis hovedoppgave nettopp er desinformasjon og undergraving i Vest i form av åpenlys og fordekt propaganda, manipulasjoner av utenlandske dekkorganisasjoner, falsknerier, løgn og bedrag, sabotasjehandlinger og terrorisme med sikte på psykologiske virkninger og bruken av påvirkningsagenter.
10.Mange vil med glede huske romaner som" Bare et lite sammenbrudd" og" Behag og bedrag" for det de har gitt av innsikt.
11.Men representantene for stålog kraftverkarbeiderne fremholdt at støtteresolusjonen for grubearbeiderne var humbug og bedrag, fordi mange fagorganiserte ikke vil aksjonere for å løse problemet grubearbeiderlederne selv delvis har ansvaret for ved ikke å tillate en uravstemning blant de 180 000 medlemmene.
12.På den annen side viser den samme undersøkelsen en økende tendens til juks og bedrag på alle trinn i samfunnsstigen.
13.Reagan har tidligere karakterisert Kreml som" ondskapens imperium", med ledere som tyr både til løgn og bedrag.
14.Representanten Eric Hammond sa rett ut at hele støtteerklæringen var et bedrag fra LOsekretariatets og grubearbeiderforbundets side.
15.Riktignok fikk han levendegjøre fine sceneskikkelser som Jean i Strindbergs" Frøken Julie", Gary i Allan Edwalls" Leve Gary", tittelrollen i Sofokles" Kong Oidipus" og vennen i Pinters" Bedrag".
16.Løgn og bedrag" er et like thrilleraktig spennende som tankevekkende skuespill.
17.Bil i susende fart på TVskjermen er bare bedrag !
18.Det er mange slike som ham, som forsøker å utnytte mulighetene til å gjøre seg rike i en fart ved svindel og bedrag.
19.Et par kvelder tidligere hadde det faktisk skyet over, men det viste seg å være et bedrag.
20.For slik som Linjenettsanalysen er presentert idag, er den egentlig ett eneste stort bedrag og representerer ingen form for nytenkning - noe som trengs for å løse Oslos problemer innenfor samferdselssektoren.
21.Ifølge anklagerne var det århundrets største litterære bedrag da Heidemann og Kujau solgte dagbøkene, som besto av 60 bind, til Stern.
22.Juni Dahr, Inger Marie Andersen og Rhine Skaanes i Hugh Whitemores" Løgn og bedrag".
23.Kritikerne innenfor og utenfor partiet hevder at Thatchers økonomiske eksperiment er et stort bedrag.
24.La ingen byding det bedrag, at" frelseren" er født !
25.Meldingene om de russiske troppekonsentrasjonene i øst ser jeg på som det største bedrag siden Djengis Khan !
26.Men hvis vår egentlige, anerkjente doktorgrad blir erstattet med en ny på slike premisser, blir norsk forskning utsatt for et bedrag fra statsmaktenes side.
27.Om muligheten utnyttes utfra uvitenhet, godtroenhet eller det dreier seg om bevisst korrupsjon og bedrag, er i denne sammenheng likegyldig. hevdet han.
28.På DNS heter stykket" Løgn og bedrag", i Tom Remlovs sobre, sikre oversettelse.
29.Som forklaringsmodell, løsningsmodell skaper den et bedrag av vår virkelighet.
30.Stadig oftere bruker sovjetiske agenter bedrag og psykologisk påvirkning der hvor de tidligere ville forsøkt utpressing.
Your last searches