Norwegian-English translation of befinne

Translation of the word befinne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befinne in English

befinne
allmennverb find
Derived terms of befinne
More examples
1.Nå skulle det jo være innlysende at om våpnene fjernes fra de fremre områder, går de også ut av" organisasjonsstrukturen" til de styrker som befinne seg der.
2.Det kan også bli lenge til neste gang, for jeg regner med at våre venner i Liverpool vil komme seg skikkelig på fote igjen i løpet av kort tid og befinne seg i toppen av tabellen også i sesongen som kommer, sa han.
3.For å få raskere informasjon om hvor fartøyene til enhver tid måtte befinne seg, vil det nye datasystemet gi kontinuerlig oppdatert informasjon direkte til operatørselskapene i Nordsjøen.
4.Fordi begge flyene var utenfor kontrollert luftrom, er det fartøysjefene som har ansvaret for å befinne seg i trygg avstand fra andre fly.
5.Hvordan føltes det plutselig å befinne seg på 5. plass foran finaleomgangen i et renn som dette ?
6.Jeg kan ikke tillate at dere blir ledet til å tro at Castro er menneskelig, sa han, uten å legge skjul på at han var takknemlig over å befinne seg på amerikansk jord.
7.Man må være klar over at katten vil befinne seg i nærheten, selv om man ikke kan se den, fordi den ikke tør komme frem.
8.På toppen av bygningen, som vil befinne seg over vann, kan det bygges en uterestaurant hvor gjestene selv kan fiske middagsmaten, sa Øhrn blant annet.
9.17 ungdommer i alderen 1622 år kom sammen en uke for å snakke om dette å befinne seg i grenselandet ungvoksen.
10.41åringen fra Allingsås i Sverige har for vane å befinne seg i rampelyset, på både godt og ondt.
11.6. mars 1986 - 446 døgn efter utskytingen - skal Vega 1 befinne seg mindre enn 10 000 kilometer fra kometen for å gjennomføre sine undersøkelser.
12.Alle romferder har vist at menneskekroppen må befinne seg i et gravitasjonsfelt for ikke å bli svekket, og gravitasjonen gjør det også mulig å gjennomføre normale aktiviteter.
13.Alt dette er tyske stemninger som trolig ville ha kommet uansett, med en voksende tidsavstand til" Det tredje rike" og med den gamle følelsen av å være avhengig av andre og befinne seg i en geografiske mellomstilling.
14.Ante jeg uråd, måtte apparatet med lynets hast skrues av og søkeren stilles tilbake på den opprinnelige tyske stasjon - og jeg skulle helst befinne meg lengst mulig fra radioen, opptatt med lovlig arbeide.
15.Avtalen skal bare regulere vilkårene for almenpraktiserende leger og praktiserende spesialister hvor i landet de enn måtte befinne seg.
16.Benkow vil derimot befinne seg på ubestemt sted, fortrinnsvis i Skandinavia.
17.Ca. tre millioner mennesker skal ifølge avisen befinne seg innenfor katastrofeområdet.
18.DET er derfor ikke så underlig at beslutningen om å be om avskjed er blitt oppfattet som et tegn på at denne fysiske kjempe i ambassadebygningen på Drammensveien er gått trett av uopphørlig å befinne seg i offentlighetens lys.
19.Da var det aktuelle rasområdet gjennomsøkt, samtidig som man, så langt det var mulig, hadde gjort opp regnskap med de personer som skulle befinne seg på hotell eller i hytter.
20.De fleste sies å befinne seg på ambassaden kamuflert som normale diplomater.
21.De fungerer tvetydig, fordi de forleder svarerne inn i bokstavelighetens selvfølge, mens enkelte makter å mobilisere mer eller mindre av kritisk avstand til den" naive" ordlyd og dermed selvsagt reformulerer spørsmålet alt efter det refleksjonstrinn de selv måtte befinne seg på.
22.De så ingen andre tegn til at det kunne befinne seg mennesker i nærheten, og det ble således ikke gitt noe varsel.
23.De vil befinne seg i Caen og Arromanches og ellers på de historiske invasjonsstrendene på samme tid som de vestlige statsoverhodene.
24.Delvis fordi de var trette av å befinne seg i dette opprørte havet av" ville ideer", som hun kalier det idag, men også fordi Myron ville gjøre seg ferdig med sin doktorgrad i sosialpsykologi.
25.Den antatte KGBsjefen i Norge, Leonid A. Makarov, skal befinne seg på ferie i hjemlandet.
26.Den beste løsningen ville efter rettens mening være å gjerde inn blindgjengerne med piggtråd og merke med plakater, som en klar og utvetydig advarsel både for militært personell og for uvedkommende sivile som måtte befinne seg i skytefeltet.
27.Den sanne kristendommen skal altså befinne seg innenfor Luthers reformasjonsverk og den augsburgske bekjennelse.
28.Den situasjon landet og verden forøvrig befinner seg i, maner til samhold uansett på hvilket plan vi måtte befinne oss.
29.Denne stemning er blitt forsterket ved en Watergatepreget mediajakt efter supplerende nyhetsstoff, særlig hvilke norske skip som måtte befinne seg i vedkommende farvann, og deres posisjon fra dag til dag.
30.Denne undersøkelsen gav ikke holdepunkter for å anta at det skulle befinne seg narkotika ombord.
Similar words

 
 

befinne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) befinnebefinnendebefunnet
Indikative
1. Present
jegbefinner
dubefinner
hanbefinner
vibefinner
derebefinner
debefinner
8. Perfect
jeghar befunnet
duhar befunnet
hanhar befunnet
vihar befunnet
derehar befunnet
dehar befunnet
2. Imperfect
jegbefant
dubefant
hanbefant
vibefant
derebefant
debefant
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde befunnet
duhadde befunnet
hanhadde befunnet
vihadde befunnet
derehadde befunnet
dehadde befunnet
4a. Future
jegvil/skal befinne
duvil/skal befinne
hanvil/skal befinne
vivil/skal befinne
derevil/skal befinne
devil/skal befinne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha befunnet
duvil/skal ha befunnet
hanvil/skal ha befunnet
vivil/skal ha befunnet
derevil/skal ha befunnet
devil/skal ha befunnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle befinne
duville/skulle befinne
hanville/skulle befinne
viville/skulle befinne
dereville/skulle befinne
deville/skulle befinne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha befunnet
duville/skulle ha befunnet
hanville/skulle ha befunnet
viville/skulle ha befunnet
dereville/skulle ha befunnet
deville/skulle ha befunnet
Imperative
Affirmative
dubefinn
viLa oss befinne
derebefinn
Negative
duikke befinn! (befinn ikke)
dereikke befinn! (befinn ikke)
Your last searches