Norwegian-English translation of befrukte

Translation of the word befrukte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befrukte in English

befrukte
medisinverb fertilize, impregnate
Synonyms for befrukte
More examples
1.De ble da enige om at Corinne i begynnelsen av januar skulle la seg kunstig befrukte med den deponerte sæden og fortalte familien om dette.
2.Eggløsningen hindres, slik at det ikke blir noe egg å befrukte.
3.For tredje gang har legene ved Regionsykehuset i Trondheim hjulpet barnløse ektepar til å få barn ved å befrukte kvinnens eggceller utenfor livmoren.
4.For øyeblikket skal to britiske kvinner være gravide efter at de har latt seg befrukte med sæd fra en mann og gått med på at mannen og hans sterile kone skal overta barnet mot god betaling, flere tusen kroner.
5.I tilfeller der kvinner ikke har eggceller som kan brukes, er det tenkelig å ta et egg fra en annen kvinne, befrukte det med sæd fra mannen til den barnløse kvinnen og derefter føre det befruktede egget inn i dennes livmor.
6.Molne ser f. eks. ikke bort fra at sterile menn kan hjelpes i de tilfeller sæden ikke er sterk nok til å befrukte eggcellen.
7.Ved Regionsykehuset i Trondheim regner legeteamet med å kunne befrukte mellom 1015 kvinner hver uke når de begynner arbeidet igjen for fullt til høsten.
8.Det er utarbeidet en samarbeidsplan som vil gjøre det mulig å befrukte 45 svenske kvinner hvert år med prøverørsmetoden ved sykehuset i Trondheim.
9.Det vil si at en utenforstående manns sæd brukes for å befrukte egg fra en kvinne, hvis egen manns sæd ikke kan benyttes.
10.En akademisk knowhow skulle befrukte og overvåke den industrielle kunstproduksjon.
Similar words

 
 

befrukte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) befruktebefruktendebefruktet
Indikative
1. Present
jegbefrukter
dubefrukter
hanbefrukter
vibefrukter
derebefrukter
debefrukter
8. Perfect
jeghar befruktet
duhar befruktet
hanhar befruktet
vihar befruktet
derehar befruktet
dehar befruktet
2. Imperfect
jegbefruktet
dubefruktet
hanbefruktet
vibefruktet
derebefruktet
debefruktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde befruktet
duhadde befruktet
hanhadde befruktet
vihadde befruktet
derehadde befruktet
dehadde befruktet
4a. Future
jegvil/skal befrukte
duvil/skal befrukte
hanvil/skal befrukte
vivil/skal befrukte
derevil/skal befrukte
devil/skal befrukte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha befruktet
duvil/skal ha befruktet
hanvil/skal ha befruktet
vivil/skal ha befruktet
derevil/skal ha befruktet
devil/skal ha befruktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle befrukte
duville/skulle befrukte
hanville/skulle befrukte
viville/skulle befrukte
dereville/skulle befrukte
deville/skulle befrukte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha befruktet
duville/skulle ha befruktet
hanville/skulle ha befruktet
viville/skulle ha befruktet
dereville/skulle ha befruktet
deville/skulle ha befruktet
Imperative
Affirmative
dubefrukt
viLa oss befrukte
derebefrukt
Negative
duikke befrukt! (befrukt ikke)
dereikke befrukt! (befrukt ikke)
Your last searches