Norwegian-English translation of begrave

Translation of the word begrave from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begrave in English

begrave
spillrorverb bury, cover completely
  begravelseverb bury, inter, lay to rest, sepulcher, entomb
Synonyms for begrave
Derived terms of begrave
More examples
1.Her finnes jo ikke et tre til å henge en mann i, ikke noe vann til å drukne ham i og ingen jord til å begrave ham i !
2.Vi skal begrave dere" er et gammelt russisk ordtak som ikke har en så drastisk betydning som det kan høres.
3.Den svarte borgerrettsleder Jesse Jackson ba onsdag sine to rivaler om å begrave stridsøksen og forene partiet.
4.Dermed vil toppledelsen unngå det pinlige ved å skulle begrave Jurij Andropov imorgen uten å ha en toppleder til å holde minnetalen oppe på Leninmausoleet.
5.Det er intet forbud mot å begrave kjæledyr.
6.Det meldes forøvrig i norgeshistorien" at efter slaget fikk sogndølene ydmyke seg for kong Sverre, de fikk store bøter (15 merker i gull) og kong Sverre befalte dem (sogndølene) å begrave de falne".
7.Efros forsvarte seg, og en annen skuespillerinne erklærte at det ikke var rettferdig å kritisere Efros for å ha vært med på å begrave teatret.
8.Et tegn på hatet og uforsonligheten er at man vanligvis lar likene av falne motstandere bli liggende, uten forsøk på å begrave dem.
9.Falangistene gjorde ingen forsøk hverken på å skjule dem eller begrave dem.
10.Han kommer ikke til å begrave seg i lenestolen foran TVapparatet.
11.Hanna Kvanmo (sv) og Per A. Utsi (a) kritiserte de borgerlige partier fordi de ikke straks var villige til å" begrave" Hagens forslag, men Høyres parlamentariske leder Jo Benkow svarte at man først ønsker å få en nærmere vurdering før man eventuelt forkaster ideen.
12.Her ligger et mindre knippe eneboliger med storslått utsikt over Topdalsfjorden, og disse husene kan hverken dreie rundt eller begrave seg i Moder Jord.
13.I et intervju med det vesttyske nyhetsmagasinet Stern sier general Ramon Camps at han personlig ga ordre om å begrave en del av ofrene i umerkede graver.
14.I raseri og skuffelse over ineffektiviteten hos sine rådgivere lot han over 460 av dem begrave levende og enda flere ble forvist til de fjerneste områder av riket.
15.Ingen kan gi seg til å begrave folk de finner døde i fjellet.
16.Ingen ville vel begrave en person hvis hjerte fremdeles banket.
17.Ja, så medskyldig at han eller hun fant for godt å begrave Fredriksen og fjerne alle spor efter ham.
18.Landsbyens ledere fikk ordre om å begrave ofrene innen klokken 17 for å redusere faren for uroligheter.
19.Men enkelte steder kan en få kremert dyret, for senere å begrave asken.
20.Men for at så skal skje må forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen raskest mulig begrave Høyres dogmer om den frie konkurranses muligheter.
21.Men hvorfor skulle han eller hun gi seg til å begrave liket av den forhatte læreren ?
22.Men ikke til å begrave konfliktene.
23.Mer kostbart blir det å begrave den på hundekirkegården i Asnieres rett utenfor bygrensen, der det koster 2000 kroner å få Fido gravlagt.
24.Nest efter å begrave et kjøttbein, er det ingen ting hunder liker bedre enn å få joggere til å snuble.
25.Som barn har jeg vært med på å begrave mange dyr, både dyr som vi selv eide, og døde dyr som vi fant.
26.I sorg vil vi begrave våre døde.
27.(UPI) Redningsarbeiderne begynte fredag å begrave ofrene efter naturkatastrofen i Colombia i massegraver - ofte uten å forsøke å identifisere de døde.
28.Benazir Bhutto tar en stor chanse når hun vender tilbake til Pakistan for å begrave sin bror.
29.Deres to kamerater måtte så begrave de tre, og siden ble de to slått ihjel, muligens med geværkolber, og begravet samme sted.
30.Du skal slå ihjel svartsynet og begrave det i uvigd jord.
Similar words

 
 

begrave as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) begravebegravendebegravd
Indikative
1. Present
jegbegraver
dubegraver
hanbegraver
vibegraver
derebegraver
debegraver
8. Perfect
jeghar begravd
duhar begravd
hanhar begravd
vihar begravd
derehar begravd
dehar begravd
2. Imperfect
jegbegrov
dubegrov
hanbegrov
vibegrov
derebegrov
debegrov
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde begravd
duhadde begravd
hanhadde begravd
vihadde begravd
derehadde begravd
dehadde begravd
4a. Future
jegvil/skal begrave
duvil/skal begrave
hanvil/skal begrave
vivil/skal begrave
derevil/skal begrave
devil/skal begrave
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha begravd
duvil/skal ha begravd
hanvil/skal ha begravd
vivil/skal ha begravd
derevil/skal ha begravd
devil/skal ha begravd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle begrave
duville/skulle begrave
hanville/skulle begrave
viville/skulle begrave
dereville/skulle begrave
deville/skulle begrave
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha begravd
duville/skulle ha begravd
hanville/skulle ha begravd
viville/skulle ha begravd
dereville/skulle ha begravd
deville/skulle ha begravd
Imperative
Affirmative
dubegrav
viLa oss begrave
derebegrav
Negative
duikke begrav! (begrav ikke)
dereikke begrav! (begrav ikke)
Your last searches