Norwegian-English translation of begynne

Translation of the word begynne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begynne in English

begynne
allmennverb lead off, go ahead, begin
  starteverb institute [formal], begin, start, commence [formal], initiate
  begynnelsenverb initiate, start, set about
  diskusjonverb open, start
  sedvaneverb take to
  jobbverb enter upon, enter on, begin
  begynneverb begin, originate, start
Synonyms for begynne
Derived terms of begynne
Examples with translation
Jeg er i ferd med å begynne.
Vi må begynne på nytt.
Er du klar for å begynne?
Er du klar til å begynne ferden?
Hvilken gate skal vi begynne med?
Hvilken gate bør jeg begynne med?
Hun skulle til å begynne.
Hun var i ferd med å begynne.
Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Similar words

 
 

More examples
1.De fleste lesere stifter bekjentskap med sin ferske avis ved å begynne å lese informasjonene om hendelsene i vårt lands liv og på den internasjonale arena.
2.Endelig skal renten begynne å gå nedover igjen.
3.Fartsfantomene" fra Asker Cykleklubb oppfordrer ihvertfall andre jenter til å begynne å sykle.
4.Fisken" har i det minste en anelse om hvor han bør begynne å lete.
5.For eksempel kan man begynne med å spørre om denne loven er så rigid - eller så skjev - at den rammer urimelig og derfor frister ellers bra folk til å omgå den, fordi de føler loven meningsløs.
6.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
7.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
8.Lilleloket", Norges minste, bevarte damplokomotiv fra grubens jernbane, har også tatt veien sydover for å begynne et nytt liv, som museumsgjenstand.
9.Læreren hadde forklart seg ferdig, og vi fikk beskjed om å begynne.
10.Nei til Atomvåpen" krever videre at USA på samme måte, umiddelbart og uavhengig av SovjetUnionen, må begynne nedbyggingen av Pershing IIog krysserraketter som er utplasert i VestEuropa.
11.Nå har vi fått frem mat så vi kan begynne å gi barna, men vi har ikke nok så vi kan gi foreldrene.
12.Omgrupperingen vil begynne om kort tid og vil foregå i etapper, sa presidenten.
13.Politiet må derfor være tilbakeholdent med å fornye oppholdstillatelsen der en utdannelse er fullført og vedkommende ønsker å begynne på et nytt studium," heter det blant annet i rundskrivet.
14.Politiskolen", som går på Klingenberg, handler om borgermesteren i en større amerikansk by som er utpreget demokratisk, og som dermed beslutter at alle skal ha anledning til å begynne på byens politiskole.
15.Simson Echo" går til Horten torsdag for å begynne innkjøringen av de innstallerte systemer.
16.Til å begynne med," skriver Speer," viste Hitler litt interesse for foretagendet, men det dabbet fort av.
17.Til å begynne med var det Rudolf Hess som med kompakte trusler tvang de gamle besiddere av gård og grunn til å gi dem fra seg.
18.Tjenestemannen" takket høflig for velviljen, og sa at nå skulle ting begynne å skje.
19.Å begynne på et samliv før man er istand til å ta det opp igjen når man vil - ikke bare når tilfeldighetene tillater det - kan slite mer på et forhold enn det gagner det.
20.(De må øyeblikkelig begynne med innleggssåler, herr redaktør.
21.(New York Times) Alle franske banker og finansinstitusjoner vil med det første begynne utstedelsen av et nasjonalt kredittkort som vil bli akseptert som betalingsmiddel ved mer enn 300 000 salgssteder i Frankrike og alle andre land der Visakortet er gangbart.
22.(Vi regner f.eks. med at det ville oppstå adskillige reaksjoner om forretningene skulle begynne å ta betalt for bytte av produkter man efter å ha tenkt seg om likevel ikke vil ha.
23.Da jeg våkner, er det full vårmorgen, fluene surrer i solvarmen, og uthvilt, glad og takknemlig over en ny og spennende dag, står jeg opp for å begynne på frokosten.
24.Allerede torsdag skal jeg møte sekretæren i Europarådets ministerkomite for å begynne de praktiske forberedelser til at parlamentarikerforsamlingens nye komite av eminente statsmenn kan komme i gang med sitt arbeide.
25.Barnepressebyrået vil begynne sin virksomhet fra høsten.
26.Begge parter er interessert i å begynne med blanke ark, sier adm. direktør Johan Fr. Odfjell i Investa om de forandinger som skal begynne mellom Norcem og Investa over nyttår.
27.Begynne på yrkesskole, lære å bruke computere.
28.Da burde du snarest begynne.
29.Da må vi begynne på null, og vi vil bare godta en ordning som setter et tak på de tyske bidrag, sa han.
30.De kan jo begynne med å fortelle meg om hvorfor De plutselig reiste til Malta for et par dager siden.
Your last searches