Norwegian-English translation of behagelighet

Translation of the word behagelighet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

behagelighet in English

behagelighet
overraskelsenoun pleasantness
  utseendenoun quaintness, agreeableness, pleasantness
  personnoun elegance, grace, gracefulness
Similar words

 
 

More examples
1.Til inntekt henregnes - enhver fordel, som er vunnet ved - arbeide eller virksomhet - (og) - som er anvendt til egen eller familiens nytte eller behagelighet.
2.Slik spør han, forfatteren, med ett øye innenfor og ett øye utenfor disse livene ribbet for fet behagelighet.
3.For direktøren i et industriselskap er skjulte reserver naturligvis en behagelighet.
Your last searches