Norwegian-English translation of beile

Translation of the word beile from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beile in English

beile
friverb court, woo, propose marriage
Anagrams of beile
More examples
1.Hver kveld fremover fra nypremieren ikveld skal han i egenskap av Tony beile til IselinMaria i nyoppsetningen av" West Side Story" på Det Norske Teatret.
2.Også de vil beile til sin herre og mester, den anonyme massens underholdningskrav.
3.Kan andre industriselskaper beile til EB ?
4.Men, sa partiformannen, han vil ikke - som Venstres Odd Einar Dørum - beile på Høyres lukkede dør.
5.Riktignok må han beile til kommunistene i den nye periode, men det samarbeidet byr ikke på særlige vanskeligheter for disse to partier på venstresiden.
Similar words

 
 

beile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beilebeilendebeilet
Indikative
1. Present
jegbeiler
dubeiler
hanbeiler
vibeiler
derebeiler
debeiler
8. Perfect
jeghar beilet
duhar beilet
hanhar beilet
vihar beilet
derehar beilet
dehar beilet
2. Imperfect
jegbeilet
dubeilet
hanbeilet
vibeilet
derebeilet
debeilet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beilet
duhadde beilet
hanhadde beilet
vihadde beilet
derehadde beilet
dehadde beilet
4a. Future
jegvil/skal beile
duvil/skal beile
hanvil/skal beile
vivil/skal beile
derevil/skal beile
devil/skal beile
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beilet
duvil/skal ha beilet
hanvil/skal ha beilet
vivil/skal ha beilet
derevil/skal ha beilet
devil/skal ha beilet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beile
duville/skulle beile
hanville/skulle beile
viville/skulle beile
dereville/skulle beile
deville/skulle beile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beilet
duville/skulle ha beilet
hanville/skulle ha beilet
viville/skulle ha beilet
dereville/skulle ha beilet
deville/skulle ha beilet
Imperative
Affirmative
dubeil
viLa oss beile
derebeil
Negative
duikke beil! (beil ikke)
dereikke beil! (beil ikke)
Your last searches