Norwegian-English translation of beklagelse

Translation of the word beklagelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beklagelse in English

beklagelse
allmenn? apology
Synonyms for beklagelse
Similar words

 
 

More examples
1.Beretningen munner ut i en beklagelse over at aktiviteten det siste året har vært nedadgående.
2.Det er med dyp sorg og beklagelse vi har mottatt meldingen om at statsminister Indira Gandhi er drept i et attentat i sitt hjem i New Dehli.
3.Den spanske ambassadør i Norge, Juan DuranLoriga tok torsdag kontakt med Utenriksdepartementet og fremførte den spanske regjerings beklagelse over de siste dagers angrep på norske trailere i Spania.
4.Jeg hadde all grunn til å minne meg selv om det da vi med dyp beklagelse oppdaget at våre europeiske venner raskt og i full offentlighet fordømte oss så snart våre marinesoldater landet på Grenada, sier han.
5.Jeg har mistet en del av min forfatterdyd, sier Ketil Bjørnstad, men uten snev av beklagelse i stemmen.
6.Jeg vil gjerne ta BengtLasse Lund i hånden med en oppriktig beklagelse så snart som mulig.
7.Opposisjonen kommenterte Deres oppklaring med at den ikke var noen beklagelse ?
8.Tidligere hørte vi en viss beklagelse fra skogeiernes side over hjortens og elgens ødeleggelse av ungskog, men vi hører mindre om dette idag ?
9.Avisdirektøren fremhevet med beklagelse at avtaleverket i pressen har forhindret rasjonell utnyttelse av ny teknikk.
10.Avslutningsvis vil jeg uttrykke beklagelse over at enkelte i pressen har fokusert på dir. Skånland personlig.
11.Beklagelse og beslagelse, mot kvittering heldigvis og løfte om at skiskytterne får skuddene når de kommer onsdag.
12.BengtLasse Lund sier til Aftenposten at han på det nåværende tidspunkt ikke er innstilt på å kommentere Bohlins beklagelse.
13.Bjartmar Gjerde fortalte at han hadde skrevet brev med beklagelse til statsråd Presthus.
14.Da Hovedforsamlingen vedtok en resolusjon med beklagelse av aksjonen, fikk USA støtte av bare noen få nasjoner.
15.Da studenttallet i 1983 passerte 3600 (mot 2600 i 1973 og 3100 i 1981), og lærertallet i en rekke år hadde ligget konstant på 52, fant fakultetet med stor beklagelse å måtte anmode myndighetene om å begrense adgangen til studiet.
16.De som oppfatter seg som veteraner med enerett til sine steder, ser denne utviklingen med resignert beklagelse.
17.De vedtok også en beklagelse av måten Eva Kolstad har behandlet saken på.
18.Den første beklagelse kom fra ØstBerlin, der den store intellektuelle balansekunstner, diplomaten par excellence, Stefan Hermelin, uttrykte sin sympati med den detroniserte formannen i vest.
19.Den kan heller ikke være trukket av NRKledelsen efterpå, idet ingen tegn tyder på at NRK har sett det som noen oppgave gjennom en beklagelse å unnskylde at de kom i skade for å iføre Lundemos beskyldninger elektroniske vinger og dermed gi dem betydelig oppmerksomhet hos fjernsynsseere i mange land.
20.Den spanske ambassadør i Norge, Juan DuranLoriga, tok torsdag kontakt med Utenriksdepartementet og fremførte den spanske regjerings beklagelse over de siste dagers angrep på norske trailere i Spania.
21.Den tidligere utenriksminister gir med beklagelse uttrykk for at Contadoragruppens fredsarbeide i MellomAmerika synes å ha stagnert.
22.Den vil først ha en beklagelse fra NordKorea for bombeaksjonen i Rangoon 9. oktober, men det er klart at en slik beklagelse ikke kommer.
23.Denne utviklingen har mange forbrukere i løpet av de siste månedene og årene notert seg - noen med begistring, andre med beklagelse.
24.Departementets beklagelse blir fremsatt i et brev til Norsk Presseforbund, og er svar på Presseforbundets klager over sen behandling av saker som gjelder utlevering av dokumenter i forvaltningen.
25.Derfor skulle vi gjerne vite om det fra Regjeringens side er gitt en beklagelse til Finn Lied for den totale mangel på form som er demonstrert i forbindelse med dette vaktskifte.
26.Derimot er det med stor beklagelse jeg må si at Oddvar (Brå) ikke er i sin beste form.
27.Dessverre blir min beklagelse overdramatisert av andre.
28.Det er derfor med sterk beklagelse den norske regjering har mottatt meldingen fra Moskva om at to norske borgere er erklært uønsket i SovjetUnionen, sier utenriksminister Svenn Stray i en kommentar.
29.Det er en beklagelse vi deler.
30.Det er grunn til å tro at hennes standpunkt vil bli mottatt med sterk beklagelse i Sverige, som har den tvilsomme fornøyelse av å motta sur nedbør fra Sulitjelma.
Your last searches