Norwegian-English translation of belønning

Translation of the word belønning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belønning in English

belønning
allmennnoun reward, recompense [formal]
  prisnoun award
  resultatnoun payoff
  anstrengingnoun remuneration [formal], reward
  betalingnoun remuneration [formal]
Synonyms for belønning
Similar words

 
 

More examples
1.Folkets kjærlighet, min belønning.
2.Den avsluttes med at guiden mottar sin rimelige belønning for omvisningen : en øl og en dram !
3.Det vil ikke være passende for oss å gå til nye innrømmelser som en slags belønning for deres vrangvilje i forhandlingene om rustningsbegrensninger, fremholdt Reagan.
4.Forsikringsselskapet Vesta har utlovet en belønning på inntil 30 000 kroner for opplysninger som kan føre til at gulltyveriet blir oppklart.
5.Først må det bli slutt på at en plass i lovkomiteen, domsutvalget o.l. betraktes som et" bein" - som en belønning for vel utført arbeid.
6.I USA er incentivreiser, som er reiser som belønning til ansatte, f.eks. for god innsats i firmaet, utbredt, og det brukes årlig flere milliarder på området.
7.Jeg kan ikke skjønne at det skal gi tiltalte noen form for belønning fordi han klarte å holde seg unna Interpol og politiet så lenge.
8.Når det finnes en sammenheng mellom arbeidsinnsats og økonomisk belønning, vil arbeidernes initiativ, visdom og skaperkraft til fulle utfolde seg...
9.Som belønning for den forserte flyttesjau, for at halvparten pakket og flyttet for de øvrige ansatte, er fengselsstyret tilgodesett med en ekstra fridag, forteller en tilfreds ekspedisjonssjef RieberMohn på telefonen fra Kongens gate.
10.Vi trenger en hjemmel for å kunne utlove slik belønning, sier han.
11.Å se dem lykkes er belønning nok.
12.123 605 kroner ble onsdagskveldens belønning til de heldige / dyktige.
13.21 år gamle Joaquim Cruz fra Brasil løp et nær perfekt løp, taktisk sett, og fikk ikke bare OLgull, men også ny OLrekord på 1.43.00 som belønning for innsatsen.
14.Akkurat nå er det belønning nok, avsluttet Evelyn Ashford.
15.Albrecht, som er en troende katolikk, søker å innprente alle sine tilhørere og lesere den overbevisning at enhver myndighet stammer fra Gud - hva enten den er sendt oss som belønning eller prøvelse.
16.Alle bedrifter må herefter klart definere de arbeidsoppgaver den enkelte ansatte skal utføre, og skal gi økonomisk belønning i nøye samsvar med den enkeltes arbeidsinnsats.
17.Arne Eidesmo fra Overhalla ble tildelt et armbåndsur som belønning for redningsdåd 29. april ifjor.
18.Av sine midler avsatte han et fond til belønning av arbeider innenfor eksperimentell patologi.
19.Bak utålmodigheten ligger klare krav om økt oppslutning om Senterpartiet som en rimelig belønning for regjeringssamarbeidet.
20.Bare den som har sittet på en sten i solkjælende aftenlys og har kjent natur og evighet omkring seg kan kanskje fullt ut forstå hvilken helsebot det er å la bevisstheten om alt dette sige inn i ens aller innerste som en belønning - og en utfordring til å ta vare på.
21.Belønning, eventuelt straffemetoder, er for tiden under utredning.
22.Bergen Bank har utlovet en belønning på 30 000 kroner for opplysninger som kan føre til at ranerne blir pågrepet.
23.Bergen Bank har utlovet en belønning på 30 000 kroner for opplysninger som kan føre til oppklaring av ranet.
24.Dag Otto får sin belønning av kona Ellen.
25.Danmark fikk EMbilletter i belønning, mens Sverige måtte gi tapt for Romania.
26.De sa at døden ville være deres høyeste belønning.
27.De stjålne bildene er forsikret for en million kroner, og forsikringsselskapet Vesta har utlovet en belønning på 20 000 kroner.
28.De ville helt sikkert gjort en like god jobb som sine mannlige kolleger, som slett ikke alltid får lederoppgaver i kraft av sine kvalifikasjoner, det hender nok at en lederoppgave gis som belønning for utført jobb hjemme.
29.Den ekstra fortjeneste som selskapene får ut over den normale kapitalavkastning, kan betraktes som en belønning for den risiko de er villige til å ta ved at de har gått inn i oljevirksomheten på norsk sokkel.
30.Den norske Creditbank har lovet 10 000 kroner i belønning for opplysninger som kan føre til at ranet blir oppklart.
Your last searches